Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

 

"Una manera de fer Europa"

 


PROGRAMA OPERATIU *PLURIRREGIONAL D'ESPANYA (*POPE)

<br/>PROGRAMA OPERATIU *PLURIRREGIONAL D'ESPANYA (*POPE)

 

La Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local és un dels dos Organismes Intermedis que gestionen l'Eix 12 (Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat) del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya.

  • PROGRAMACIÓ

Programació, normativa i guies.

Ací trobarà versions del Programa Operatiu, disposicions de caràcter general aprovades per les autoritats europees i/o nacionals així com guies divulgatives.

  • GESTIÓ I SEGUIMENT

• Convocatòries en el marc de l'eix 12 (Desenvolupament Urbà, Sostenible i Integrat).

Informació sobre les convocatòries d'ajudes realitzades en el marc de l'eix 12 del Programa Operatiu, per a la selecció d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat.

• Informació i orientacions a les entitats beneficiàries.

Informació específica de l'Organisme Intermedi a les entitats beneficiàries, sobre aspectes rellevants per a la gestió de les ajudes, així com documentació de cursos, jornades, etc.

  • AVALUACIÓ I COMUNICACIÓ

• Avaluació (enllaç al Ministeri d'Hisenda. La Política Regional i els seus instruments. Fons Comunitaris: període 2014-2020 Avaluació).

• Comunicació.

Informació sobre comunicació i enllaços a la Direcció general de Fons Comunitaris.


MESURES I COMPROMISOS EN LA LLUITA CONTRA EL FRAU

MESURES I COMPROMISOS EN LA LLUITA CONTRA EL FRAU<br/>

 

La Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local ha adoptat una sèrie de mesures i compromisos per a lluitar contra el frau. Ací podrà trobar informació sobre les mesures que este Organisme Intermedi ha adoptat, així com una altra diversa documentació divulgativa en la lluita contra el frau.

 

► Mesures i compromisos en la LLUITA CONTRA EL FRAU