Navarra

Preceptes sobre llengües en la Llei Orgànica de Reintegració i Amejoramiento del Règim Foral de Navarra.


Article 9


1. El castellà és la llengua oficial de Navarra.

2. El basc tindrà també caràcter de llengua oficial en les zones vascoparlantes de Navarra.

Una llei foral determinarà aquestes zones, regularà l'ús oficial del basc i, en el marc de la legislació general de l'Estat, ordenarà l'ensenyament d'aquesta llengua.