Ordre del dia 6 de juliol de 2010

1.        Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

 
2.        Presentació de l’Informe 2009 de l’Oficina per a les Llengües Oficials en l’Administració General de l’Estat.
 
3.        Informe dels ministeris sobre la situació i les actuacions en matèria de llengües cooficials i, en particular, sobre l'accés electrònic als serveis públics en aquestes llengües.
 
4.        Acords del Consell.
 
5.        Precs i preguntes.