Localización

DIRECCIÓ INSULAR DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT A EIVISSA-FORMENTERA

Paseo Marítimo Juan Carlos I, 11 (Casa del Mar - 2ª planta)

07800 - Eivissa (Illes Balears)

Teléfonos:

  • 971 989 055

Faxes:

  • 971 989 060