Les Illes Balears reben 7 milions d’euros del fons per finançar la dependència i reduir la llista d’espera

30/03/2021

Les Illes Balears reben 7 milions d’euros del fons per finançar la dependència i reduir la llista d’espera

La distribució d’aquest pressupost, 283 milions en total per al conjunt de les comunitats autònomes, ha estat aprovat pel Consell de Ministres d’aquest dimarts


El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la distribució dels 283 milions d’euros per al finançament de la dependència, dels quals prop de 7 milions d’euros corresponen a les Illes Balears. En concret, l’arxipèlag rebrà 6.985.188 euros d’aquest fons amb què el Govern pretén reduir les llistes d’espera, millorar les condicions i la qualitat dels serveis professionals per a les persones dependents i incrementar les prestacions que rep aquest col·lectiu, objectius, tots ells, del Pla de Xoc aprovat el passat 15 de gener.

Aquests doblers corresponen al nivell acordat de protecció, una partida suplementària que l’any 2012, durant el mandat del PP, va ser suprimida del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD). La coalició de govern actual s’havia compromès a recuperar el fons, del qual un 2,4% correspon a les Illes.

 

Pla de Xoc

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, amb les comunitats autònomes, va donar llum verda a principis d’any al Pla de Xoc de Dependència, que preveu una inversió de més de 600 milions d’euros per a 2021. Aquesta quantitat, a més de la recuperació del nivell acordat de protecció, inclou un increment del 17% de la partida del nivell mínim –les transferències de l’Estat a les comunitats per cada persona dependent atesa-. En conjunt l’aportació del ministeri enguany augmentarà un 43%. Per a 2022 i 2023 el Govern d’Espanya té previst aplicar pujades similars fins arribar als 3.600 milions d’euros, per tal de reduir la llista d’espera almanco un 75%.

El fons de finançament de la dependència s’ha repartit en proporció a la població potencialment dependent i les resolucions de grau vigents a cada comunitat autònoma, així com altres criteris, com la inversió de cada territori en el SAAD o la dispersió de la població. En el caso específic de les Illes Balears i les Canàries, el Ministeri també ha tingut en compte la insularitat, a la qual es destinen 1,4 milions d’aquest pressupost, a repartir entre els dos arxipèlags.