L’Ingrés Mínim Vital supera els 6.000 beneficiaris a les Illes Balears pel mes de març i arriba a prop de 2.300 famílies

18/03/2021

L’Ingrés Mínim Vital supera els 6.000 beneficiaris a les Illes Balears pel mes de març i arriba a prop de 2.300 famílies

Des de que es va posar en marxa la prestació, a l’arxipèlag s’han registrat més de 32.700 expedients, més de 20.000 dels quals ja han estat resolts


L’Ingrés Mínim Vital ha superat els 6.000 beneficiaris a les Illes Balears durant aquest mes de març; en concret, aquesta prestació arriba a 2.295 famílies de l’arxipèlag, i 2.677 dels perceptors són menors d’edat. Cada llar perceptora de l’ajuda rep de mitjana 500,98 euros mensuals, una quantitat que supera els 459,95 euros que es perceben, de mitjana, al conjunt de l’Estat.

Des de que es va posar en marxa l’ajuda, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha tramitat 20.669 expedients, dels quals ha resolt el 98%. La Delegada del Govern, Aina Calvo, ha agraït l’esforç i la feina dels treballadors del servei i de la resta de les Administracions Públiques en la gestió d’aquesta figura, així com la col·laboració valuosa de les organitzacions socials que presten el seu suport. Calvo ha destacat la importància de l’IMV per garantir “la justícia social i la solidaritat cap a les persones més vulnerables en un moment de crisi com l’actual”.

El nombre total d’expedients oberts supera els 32.700 a les Illes. D’aquests n’hi ha 2.386 que estaven duplicats, per la qual cosa el nombre de sol·licituds vàlides és de 30.375. Fins a març s’han aprovat 2.332 expedients, i se n’han denegat 17.958, la majoria per superar els nivells de renda i patrimoni màxims exigits. N’hi ha altres 379 que estan en procés de ser esmenats, perquè hi ha errors, per exemple, en la presentació de documentació.

 

Lluita contra la pobresa infantil

En el conjunt del país, l’IMV ha arribat aquest mes a 203.000 llars, on viuen més de 565.000 persones. La prestació té especial incidència en la lluita contra la pobresa infantil, com ho demostra el fet que més del 70% de les famílies que la reben tenen almanco un menor a la seva unitat de convivència. Quant al gènere, més del 70% dels titulars són dones; aquest col·lectiu també és majoritari a les unitats familiars que perceben el subsidi. En els nou mesos de funcionament d’aquesta ajuda, la Seguretat Social hi ha destinat més de 920 milions d’euros.

D’altra banda, un 10% dels casos en què es denega l’Ingrés Mínim Vital es deuen a la manca d’acreditació de la unitat de convivència. Per això, el gener passat es va modificar la norma per a que els treballadors socials i entitats col·laboradores puguin realitzar aquesta acreditació i facilitar el reconeixement de situacions de convivència no convencionals.