Sanitat Exterior reforça els controls per Covid-19 als passatgers internacionals que arriben a les Illes Balears

Control de Sanitat Exterior a l'aeroport de Son Sant Joan, a Palma.

17/03/2021

Sanitat Exterior reforça els controls per Covid-19 als passatgers internacionals que arriben a les Illes Balears

Es durà a terme una doble verificació de les proves PCR o TMA negatives requerides als aeroports de l'arxipèlag, una mesura que coincideix amb el repunt que es preveu a les pròximes setmanes


Sanitat Exterior reforçarà els controls de la Covid-19 que es realitzen des de l'inici de la pandèmia als viatgers arribats a les Illes Balears des de l'estranger. Això significa que s'efectuarà la doble verificació a tot el passatge dels vols procedents d'altres països classificats com de risc que aterrin a algun dels tres aeroports de les Illes –a data d’avui, aquesta mesura afecta la majoria dels països de la UE-. Es tracta d’un reforç degut al repunt de l'activitat aèria que es preveu cap a finals de març.

La doble verificació dels controls sobre la Covid-19 implica que es comprova per partida doble que efectivament el passatger viatja amb una PCR o TMA negativa. Això es fa, d'una banda, a través del codi QR (que ja han de mostrar tots els passatgers a la seva arribada a l'aeroport), i de l'altra, fent extensiu a la totalitat del passatge l'obligació de mostrar el document acreditatiu del resultat de la prova diagnòstica.

 

Dos nivells de control

Tots els viatgers internacionals, amb independència de la seva nacionalitat, hauran de passar pel control primari, on se'ls pren la temperatura amb càmeres termogràfiques i són sotmesos a un examen visual. A més han d'emplenar el Formulari de Control Sanitari (PLC) i aportar la documentació que acredita que han donat negatiu a una PCR o TMA realitzada com a màxim dins les 72 hores prèvies a la seva arribada a Espanya

El requisit de comptar amb una PCR/TMA negativa queda recollit en una de les preguntes del formulari que tots els passatgers han d'omplir abans d'entrar al país. Això es pot fer de forma telemàtica, amb d'un codi QR que s'obté a la web www.spth.gob.es o mitjançant l'aplicació Spain Travel Health - SpTH. Cal recordar que aquest formulari és una declaració jurada, amb validesa jurídica, per tant s'apel·la a la responsabilitat individual dels viatgers a l'hora de comunicar el seu estat de salut.

Aquesta és la doble verificació que se realitza dins de l'anomenat control primari.

D'altra banda, aquells passatgers que mostrin símptomes compatibles amb la Covid-19 o no aportin la documentació sanitària exigida seran derivats a un control secundari, on personal mèdic els sotmetrà a un examen més exhaustiu i se'ls practicarà una prova diagnòstica. Si aquesta dona negatiu, el viatger podrà continuar la seva ruta. Però si dona positiu s'activarà el protocol previst, que està coordinat per Sanitat Exterior i la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, i es procedirà al seu aïllament. Dues empreses subcontractades per Aena duen a terme aquests controls primari i secundari, amb la supervisió de Sanitat Exterior.

Des de l'inici de la pandèmia, Sanitat Exterior ha controlat l'arribada de 36.522 passatgers als aeroports i de 17.500 als ports de les Illes. Des de que va acabar el primer estat d'alarma, pel mes de juliol, i fins a febrer passat, gairebé 5.000 passatgers internacionals han estat valorats en el control secundari a l'Aeroport de Son Sant Joan, prop de 500, en el de Menorca, i uns 760, a l'Aeroport d'Eivissa.