Regulamentos das Conferencias Sectoriais

MINISTERIO DE IGUALDADE

CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDADE

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVENDA, URBANISMO E CHAN

CONFERENCIA SECTORIAL DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE LABOR E ECONOMÍA SOCIAL

CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPREGO E ASUNTOS LABORAIS

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

CONFERENCIA XERAL DA POLÍTICA UNIVERSITARIA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDADE SOCIAL E MIGRACIÓNS

CONFERENCIA SECTORIAL DE INMIGRACIÓN

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA