Navarra

Preceptos sobre linguas na Lei Orgánica de Reintegración e Amejoramiento do Réxime Foral de Navarra.


Artigo 9


1. O castelán é a lingua oficial de Navarra.

2. O vascuence terá tamén carácter de lingua oficial nas zonas vascoparlantes de Navarra.

Unha lei foral determinará ditas zonas, regulará o uso oficial do vascuence e, no marco da lexislación xeral do Estado, ordenará o ensino desta lingua.