Orde do Día

  1. Constitución do Consello. 
  2. Informe da Presidencia do Consello, sobre cumprimento pola Administración Xeral do Estado da normativa en materia de linguas cooficiais.
  3. Informe da Directora da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado, sobre actuacións para reducir o prazo de tradución e publicación das leis estatais nas linguas autonómicas.
  4. Informe do Ministerio de Xustiza, sobre introdución dun sistema de tradución automática ás linguas autonómicas de certificados e outra documentación producida polos Rexistros públicos con destino aos cidadáns. 
  5. Informe da Presidencia do Consello sobre as tarefas que desenvolverá a Oficina para as Linguas Oficiais.
    • Actualización do diagnóstico mediante un cuestionario.
    • Identificación das necesidades de formación e posibles actuacións.
  6. Pregos e preguntas.