Mayo

31/05/2021

Més de 2.000 residents estrangers a les Illes Balears van obtenir la nacionalitat espanyola l'any passat

Un total de 2.071 resident estrangers a les Illes Balears van obtenir la nacionalitat espanyola l'any passat; prop de la meitat d'ells –en concret 1.098- duien almanco deu anys residint a l’arxipèlag, i el Marroc és el país d’origen més nombrós a l’estadística, amb 473 de les més de dues mil peticions concedides. Per edats, el grup amb més nacionalitzats va ser el dels d’entre 36 i 50 anys, amb un total de 925 concessions, segons les dades publicades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

31/05/2021

Más de 2.000 residentes extranjeros en Balears obtuvieron la nacionalidad española el año pasado

Un total de 2.071 residentes extranjeros en Illes Balears obtuvieron la nacionalidad española el año pasado; aproximadamente la mitad de ellos –en concreto 1.098- llevaban al menos diez años residiendo en el archipiélago, y Marruecos es el país de procedencia más numeroso, con 473 de las más de dos mil peticiones concedidas.

El Conseller Iván Sevillano, la Delegada Aina Calvo i la Presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera.
25/05/2021

La Delegació del Govern a les Illes Balears i el Consell de Mallorca es reuneixen amb les entitats de la MA-10

La Delegada del Govern a les Illes Balears, Aina Calvo, i la Presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, han presidit avui capvespre una reunió telemàtica amb les entitats de la carretera MA-10, a la qual han fet balanç de les mesures principals que s'han dut a terme a la carretera de la Serra de Tramuntana per tal de reforçar la seguretat viària.

El Conseller Iván Sevillano, la Delegada Aina Calvo y la Presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera.
25/05/2021

Delegación del Gobierno en Illes Balears y el Consell de Mallorca se reúnen con las entidades de la MA-10

La Delegada del Gobierno en Illes Balears, Aina Calvo, y la Presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, han presidido esta tarde una reunión telemática con las entidades de la carretera MA-10, en la que han hecho balance de las principales medidas implementadas en la carretera de la Serra de Tramuntana para reforzar la seguridad vial

26/05/2021

La taxa de criminalitat segueix baixant a les Balears i actualment és de 49,5 delictes per cada mil habitants

La mitjana de les infraccions penals a les Illes torna a caure en relació amb els mínims històrics que es van assolir l'any passat; aquest paràmetre es calcula sobre el nombre de residents censats, sense tenir en compte la gran població flotant de l'arxipèlag

26/05/2021

La tasa de criminalidad sigue en descenso y se sitúa en 49,5 delitos por cada mil habitantes en Balears

El promedio de las infracciones penales que se cometen en las Islas vuelve a caer respecto al mínimo histórico alcanzado el año pasado; este parámetro se calcula sobre el número de residentes censados, sin tener en cuenta la gran población flotante del archipiélago

19/05/2021

L’Ingrés Mínim Vital supera els 8.000 beneficiaris per maig a les Illes Balears i arriba a més de 3.200 famílies

L’Ingrés Mínim Vital ha superat els 8.000 beneficiaris a les Illes Balears durant aquest mes de maig; la prestació arriba a 3.236 famílies de l’arxipèlag, i un total de 3.281 receptors són menors d’edat, segons les dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La quantia de l’ajuda econòmica a la comunitat autònoma és de més de 478 euros mensuals, que superen els 448 euros que cobren, de mitjana, els titulars a la resta de l’Estat

19/05/2021

El Ingreso Mínimo Vital supera los 8.000 beneficiarios en Balears en mayo y llega a más de 3.200 familias

El Ingreso Mínimo Vital ha superado los 8.000 beneficiarios en Illes Balears durante este mes de mayo; la prestación llega a 3.236 familias del archipiélago, y un total de 3.281 receptores son menores de edad, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cuantía media de la ayuda económica en la comunidad autónoma es de algo más de 478 euros, lo que supera los 448 euros de promedio que cobran los titulares en el resto del Estado

Autoridades y vecinos, durante el minuto de silencio que se ha realizado hoy en sa Pobla.
18/05/2021

La Delegación del Gobierno en Illes Balears expresa su más enérgica condena por el asesinato de una mujer y su hijo de siete años en Sa Pobla

La Delegación del Gobierno en Illes Balears expresa su más enérgica condena y repulsa por el asesinato de una mujer de 28 años y de su hijo, de siete, cuyos cuerpos sin vida fueron descubiertos ayer lunes, por la tarde, en su domicilio de Sa Pobla (Mallorca). El presunto autor fue detenido pocas horas después en Palma por la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Presentació del nou portal Import@ss, avui a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, a Palma.
18/05/2021

Més de mig milió de treballadors i treballadores de les Balears es beneficiaran de la posada en marxa del nou portal de tràmits amb la TGSS

Més de mig milió de treballadors de les Illes Balears es beneficiaran del nou portal Import@ss, que ha posat en marxa la Tresoreria General de la Seguretat Social per facilitar al ciutadà els tràmits que ha de realitzar davant d’aquesta Administració. A través d’aquesta aplicació, que pot emprar-se des del telèfon mòbil, es podran sol•licitar fins a 40 serveis prestats per la TGSS.

La Delegada del Gobierno, Aina Calvo, entre la Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Rosario Rodríguez, y el Jefe de Servicio de Administración Electrónica, Felipe Bravo.
18/05/2021

Más de medio millón de trabajadores de Balears se beneficiarán de la puesta en marcha del nuevo portal de trámites con la TGSS

Más de medio millón de trabajadores de Illes Balears se beneficiarán del nuevo portal Import@ss, que ha puesto en marcha la Tesorería General de la Seguridad Social para facilitar al ciudadano los trámites que debe realizar ante esta Administración. A través de esta aplicación, que incorpora la posibilidad de ser utilizada a través del teléfono móvil, se podrán solicitar hasta 40 servicios que presta la TGSS.

13/05/2021

El 97% de les denúncies tramitades a les Illes Balears per incompliment del primer estat d’alarma ja han estat resoltes

El 97% de les denúncies tramitades a les Illes Balears per incompliment del primer estat d’alarma ja han estat resoltes. Tres de cada quatre resolucions emeses han acabat en sanció i altres 789 infractors s’acolliren inicialment al pagament anticipat de la multa

13/05/2021

El 97% de las denuncias tramitadas en Illes Balears por incumplimiento del primer estado de alarma han sido ya resueltas

El 97% de las denuncias tramitadas en Illes Balears por incumplimiento del primer estado de alarma ya han sido resueltas. Tres de cada cuatro resoluciones emitidas han acabado en sanción y otros 789 infractores se acogieron inicialmente al pago anticipado de la multa

La Delegada del Govern, la Cap Provincial de Trànsit, el Batle de Palma i el Regidor de Mobilitat Sostenible.
11/05/2021

La DGT presenta a les Illes Balears la campanya informativa sobre l’entrada en vigor del límit de velocitat urbana a 30 km/h

La Delegada del Govern, Aina Calvo, i la Cap Provincial de Trànsit a les Illes Balears, Francisca Ramis, han presentat a Palma la campanya informativa sobre l’entrada en vigor, aquest dimarts, de la reforma legal que limita a 30 km/h la velocitat a les vies urbanes amb un únic carril per cada sentit de circulació. A l’acte han assistit el Batle de Palma, José Hila, i el Regidor de Mobilitat Sostenible de Cort, Francesc Dalmau.

La Delegada del Gobierno, la Jefa Provincial de Tráfico, el Alcalde de Palma y el Concejal de Movilidad Sostenible.
11/05/2021

La DGT presenta en Illes Balears la campaña informativa sobre la entrada en vigor del límite de velocidad urbana a 30 km/h

La Delegada del Gobierno, Aina Calvo, y la Jefa Provincial de Tráfico en Illes Balears, Francisca Ramis, han presentado en Palma la campaña informativa con motivo de la entrada en vigor, este martes, de la reforma legal que limita a 30 km/h la velocidad en vías urbanas con un único carril por sentido de circulación. Al acto han asistido el Alcalde de Palma, José Hila, y el Concejal de Movilidad Sostenible de Cort, Francesc Dalmau.

Inspectores de Pesca extraen una red ilegal en aguas de Menorca.
08/05/2021

Localizadas tres redes ilegales para la captura de langosta en aguas de la costa norte de Menorca

Inspectores de Pesca Marítima del Estado de la Delegación del Gobierno en Illes Balears, en colaboración con la Guardia Civil, localizaron el pasado miércoles en aguas de Menorca dos redes ilegales para la captura de langosta. El hallazgo se produjo durante una salida marítima para el control de la pesca de esta especie y se suma a una tercera red encontrada durante la jornada del jueves en la misma zona.

07/05/2021

L’Agència Tributària ja ha retornat més de 41 milions d’euros als contribuents de les Illes Balears

Un total de 65.664 contribuents de les Illes Balears ja han cobrat la seva devolució en els primers 30 dies de la Campanya de Renda 2020, la qual cosa representa el 67,82% de les 96.815 sol•licituds presentades fins a aquesta data. En el seu conjunt, les declaracions amb dret a retornar presentades per ara suposen un import global de 66,6 milions d’euros, dels quals el 61,7% -més de 41 milions d’euros- ja han estat abonats per part de l’Agència Tributària

07/05/2021

La Agencia Tributaria ya ha devuelto más de 41 millones de euros a los contribuyentes de Illes Balears

Un total de 65.664 contribuyentes de Illes Balears ya han cobrado su devolución en los primeros 30 días de la Campaña de la Renta 2020, lo que representa el 67,82% de las 96.815 solicitudes presentadas hasta la fecha. En su conjunto, las declaraciones con derecho a retorno presentadas por el momento suponen un importe global de 66,6 millones de euros, de los que el 61,7% -más de 41 millones de euros- ya han sido abonados por parte de la Agencia Tributaria