Modelo de autorización

Consentimento para a participación de menores

Consentimento para a participación de menores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os participantes menores de idade deben achegar á Subdelegación do Goberno o seguinte modelo de autorización debidamente cuberto para que, durante a entrega de premios do V CONCURSO ESCOLAR CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO DE FOTOGRAFÍA E VÍDEO poidan captar a imaxe do ou da menor (incluíndo a súa voz, o seu nome e as súas declaracións), directamente ou a través de terceiros autorizados polas Sociedades, a través de fotografías e/ou gravacións de vídeo/audio.