María Rivas subliña a implicación do Goberno fronte a trátaa con 6 millóns de euros para as entidades que impulsan programas de asistencia ás vítimas de explotación sexual

María Rivas subliña a implicación do Goberno fronte a trátaa con 6 millóns de euros para as entidades que impulsan programas de asistencia ás vítimas de explotación sexual

02/05/2022

Na provincia da Coruña hai oito entidades que traballan para acabar con trátaa e poden ser beneficiarias da liña de achegas que está aberta ata o 12 de maio

O Goberno conta con iniciativas fronte a trátaa coordinadas polos ministerios de Igualdade, Xustiza e Interior

As achegas financiarán proxectos de atención a mulleres e nenas vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e aos seus fillos e fillas menores ou con discapacidade


A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, subliñou hoxe a implicación do Executivo fronte a trátaa con 6 millóns de euros para as entidades que impulsan programas de asistencia ás vítimas de explotación sexual. Así o explicou durante unha visita a Médicos do Mundo, que traballa de forma específica neste ámbito.

O Goberno ten aberta unha liña de achegas, ata o próximo día 12 de maio, coa que apoia proxectos que dan asesoramento e asistencia a un colectivo especialmente vulnerable, como son as mulleres e nenas que son vítimas de trata, e dentro do compromiso que mantén en materia de igualdade.

Entre as posibles beneficiarias está Médicos do Mundo. A subdelegada, acompañada pola súa presidenta en Galicia, Xema Filgueira, a coordinadora, Iria Gippini, e a responsable de violencia de xénero, *Gemma Branco, puxo en valor o traballo desta entidade, que durante o ano pasado atendeu a preto de 800 persoas en Galicia en situación de prostitución, das que máis de 650 eran mulleres e máis de 450 presentaban indicios de trata. “Isto está a pasar aquí e temos que pór o foco nun problema fundamental”, explicou.

Esta liña de subvencións está pensada para entidades sen ánimo de lucro que teñan entre os seus fins a protección, atención ou asistencia a vítimas de trata con fins de explotación sexual ou persoas en contextos de prostitución.

As axudas son para o financiamento de proxectos que inclúan actuacións nos campos da asistencia integral, detección, información e asesoramento; atención psicosocial, asistencia sanitaria, apoio xurídico, acompañamento a outros recursos e inserción sociolaboral, incluídas as actividades de formación e a atención a situacións de especial vulnerabilidade, cando se propoñan actuacións que prioricen a detección e atención a vítimas menores de idade, mulleres estranxeiras en situación irregular, solicitantes de protección internacional, vítimas con discapacidade e con problemas de saúde mental, entre outras.

La cuantía de cada subvención se establecerá atendiendo la puntuación obtenida en aplicación a los criterios objetivos de ponderación. La convocatoria de estas ayudas públicas de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 20 de abril.

As entidades que desenvolven programas na Coruña vinculados á loita contra trátaa e a prostitución son *Accem, Cáritas, Irmás *Oblatas-Ou *Mencer, Ecos do Sur, Médicos do Mundo, *Fiet *Gratia, Cruz Vermella e *Vagalume. Dispoñen de atención psicolóxica e desenvolven iniciativas de inserción sociolaboral e, nalgúns casos, contan con recursos *habitacionales.

María Rivas subliñou que o obxectivo do Goberno é finalizar con trátaa e a explotación sexual. Para iso, o Executivo conta con iniciativas coordinadas fronte a trátaa dos ministerios de Igualdade, Xustiza e Interior.

De feito, hai traballo no ámbito lexislativo e, ademais, o Goberno conta co Plan Estratéxico Nacional contra Trátaa e a Explotación Sexual de Seres Humanos 2021-2023. “A meta é erradicar a explotación sexual das mulleres e dar resposta ás necesidades das vítimas”, engadiu.