María Rivas resalta o excepcional labor da Inspección de Traballo, que este ano realizou na provincia coruñesa preto de 25.000 actuacións

22/11/2021

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, puxo en valor hoxe o labor desenvolvido pola Inspección de Traballo e a Seguridade Social, tal como demostran as preto de 25.000 actuacións realizadas este ano na provincia coruñesa.

María Rivas visitou as instalacións da Inspección de Traballo na Coruña e avaliou co responsable do servizo, Benigno Sánchez, a recente aprobación por parte do Goberno do Plan Estratéxico da Inspección de Traballo e a Seguridade Social 2021-2023, que aposta por modernizar a entidade, dotándoa de ferramentas e recursos que garantan a súa adaptación aos novos desafíos no ámbito laboral.

Trátase dun plan para modernizar a Inspección de Traballo, un organismo crave para a defensa dos dereitos laborais, xa que se pretende conseguir unha inspección de traballo reforzada e innovadora, adaptada ao noso tempo e que defenda os dereitos conquistados.

Na súa ambición por avanzar cara a un novo modelo de Inspección de Traballo e Seguridade Social, o plan contempla fortalecer a institución con importantes transformacións estruturais que permitirán *readaptar a súa actividade, sobre todo tendo en conta os substanciais cambios económicos e sociais, que se viron acelerados coa pandemia.

Por iso, o plan contempla melloras estruturais e operativas, que reforzarán e ampliarán o peso da actuación inspectora no proceso de recuperación.

Co fin de preservar o seu papel como instrumento de garantía dos dereitos laborais e sociais, contribuír á mellora da calidade do emprego e a loita contra a precariedade e a fraude en materia laboral; a entidade renovarase actualizando estratexias e plans de intervención para facer fronte ás formas de fraude laboral máis novas.

Neste sentido, crearase a Oficina Estatal de Loita Contra a Discriminación, que avoga por combater de forma real e eficaz todo tipo de discriminación, xa sexa de xénero, por discapacidade ou condición sexual, entre outros.

Así mesmo, o plan tamén configura unha Unidade especial centrada na Loita Contra a Fraude no Traballo *Transnacional, entre cuxos labores se atopa detectar empresas caixa de correos radicadas en España e que operan noutros países da Unión Europea e viceversa.

A modernización pasa ademais por impulsar as novas tecnoloxías no deseño das actuacións inspectoras e por incorporar os perfís necesarios para facer fronte a eses novos retos que xorden cunha maior mobilidade laboral, o traballo en plataformas dixitais, o comercio electrónico, as cadeas globais de subministración ou as novas condicións de traballo.

O plan prevé reforzar a intervención da Inspección de Traballo nos despedimentos colectivos, nas suspensións de contratos e nas modificacións substanciais das condicións de traballo, así como ampliar as súas competencias para intervir cando haxa *inaplicaciones de convenios colectivos.

Ademais, revisarase toda a normativa para adaptar o seu contido á realidade das contornas dixitais e cubriranse necesidades ou baleiros de regulación, en particular coas novas formas de traballo e o uso das tecnoloxías.

Con todo iso, preténdese achegar a Inspección de Traballo á cidadanía promovendo a entrega de documentación en formato electrónico e unificando as canles de denuncia coa creación dun sistema de remisión electrónica, sen prexuízo do mantemento da Caixa de correos actual.

Co fin de conseguir os obxectivos fixados no Plan Estratéxico, o orzamento da Inspección de Traballo e Seguridade Social incrementouse un 20% entre 2020 e 2021.

A relevancia da actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social para mellorar as condicións de traballo e de vida das persoas traballadoras, ponse de manifesto nos resultados obtidos ao longo do este ano: 50.191 empregos irregulares que foron dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e 280.565 contratos temporais irregulares transformados en indefinidos.

Na provincia da Coruña foron 2.291 os contratos temporais irregulares transformados en indefinidos e 537 os empregos mergullados detectados. Por iso, María Rivas quixo destacar o enorme esforzo desenvolvido desde a Inspección de Traballo da Coruña, tal como demostra que no que vai de ano realizou 24.836 actuacións, co resultado de 1.105 actas de infracción e outros 4.193 requirimentos, todo iso xerando sancións por importe de case catro millóns de euros.