Tokiko gaietarako Arloko Batzarrean

Tokiko gaietarako arloko batzarraren lankidetza-organo gorena eta estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko eztabaidaren helburua tokiko politikaren eta hitzartzeko aukera.
Tokiko gaietarako arloko batzarraren (CSAL) lankidetzarako kide anitzeko organo gorena da, eta elkarrekin aztertu ondoren, Estatuko administrazio orokorraren arteko harremanak artikulatzeko, alegia, autonomia-erkidegoek eta tokiko gobernuek handiena lortu duen koherentzia helburu nagusia eta inguruko politikak zehazteko, erabili tokiko gobernu eta administrazio dute estatuak eta autonomia-erkidegoek.
Titularrak esleituta dituen eginkizunak Agintzen duena da, alegia, eta horren erantzule dira kideak kontseilariak toki-administrazioaren eta autonomia erkidego bakoitzean espainiako probintzien eta udalerrien federazioak izendatutako ordezkariak.

BILERAK ETA URTEKO ÓRDENES DÍA