Benetako neurriak Decreto-ley 2021/10 maiatzaren 18koa,

HARTUTAKO NEURRIAK

(BOE, 2021/05/19) Real Decreto-ley 2021/10, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena".

TOKI-ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

Urriaren 16ko ebazpena, lurralde politikarako estatu idazkaritzaren 2021/diru-laguntzak emateko deialdia onartzen duena, 8. artikuluan aurreikusitako Decreto-ley 2021/10 errege dekretua, maiatzaren 18koa, eragindako kalteak arintzeko premiazko neurriak ezartzen dituena depresiogunearen erdirantz "Filomena" argitaratutako.boen egindako agizko batzarran hartu zituen erabakien laburpenaurriaren 20a, 2021/.

INFORMAZIO-OHARRA

Informazio-oharraburuzko eskaera egiteko prozedura.

IRUDI INSTITUZIONALA(PUBLIZITATE-NEURRIAK)

Informazio praktikoairudi instituzionalaaipamena egiteko obrak finantzatzeko, estatuko administrazio orokorrak barruan publizitatea eta komunikazioa.

DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO EBAZPENA

  • (BOE, 2022/06/29) ekainaren 24ko ebazpena, 2022 lurralde politikarako estatu idazkaritzaren, erabakitzen duen diru laguntzen banaketa egiteko udal azpiegituretan izandako kalteengatik eta bide-sarea, eta probintziako edo uharteko 8. artikuluan aurreikusitako Decreto-ley 2021/10 errege dekretua, maiatzaren 18koa, eragindako kalteak arintzeko premiazko neurriak ezartzen dituena depresiogunearen erdirantz "Filomena".
  • Bidaltzeko epea esleipen-ziurtagiria: Ekainaren 30Eko ebazpen baten bitartez, 2022ko lankidetza autonomikoko zuzendaritza nagusiko eta tokiko zabaldu da, ofizioz, proiektu guztietarako, eta hilaren 14ra arte 2022ko epe dute erakunde onuradunek, azaroaren (probintziako diputazioak, kabildoak edo autonomia erkidego probintzia bakarrekoak) esleipen-ziurtagiria bidaltzeko atalean aipatzen den urriaren 16ko ebazpenaren zortzigarren 2021/estatu idazkaritzaren, lurralde politika, diru-laguntzak emateko deialdia onartzen duena, dirulaguntzak udal-azpiegituretan izandako kalteak eta bide-sarea eta probintziako edo uharteko 8. artikuluan aurreikusitako Decreto-ley 2021/10 errege dekretua, maiatzaren 18koa, eragindako kalteak arintzeko premiazko neurriak ezartzen dituena depresiogunearen erdirantz "Filomena".

  • 12.4 Artikuluan xedatutakoaren arabera HAP/196/2015 agindua, urtarrilaren 21ekoa, esleipen-ziurtagiria ematen ez bada adierazitako epean eta moduan, deialdian ezarritako eskubidea galtzea ekarriko esleitu zaion diru-laguntzari buruzko kasuan kasuko proiektu.

INFORMAZIO-OHARRA

Informazio-oharraburutzapen eta justifikazio buruzko diruz lagunduta egindako jardunena.

ADIERAZLEAK
Kodea Adierazlearen izena (neurri-unitatea) Balioa
P01 Proiektu horietarako diru-laguntza eskatu dela eta (zenbakia) 2.123
P02 Finantzatutako proiektuak benetan (kopurua) 1.723
P03 Toki-erakundeak onurak jaso dituzten diru-laguntzak (kopurua) 647
P04 Izandakoa biztanleria diru-laguntzak (biztanle) 11.362.211
P05 Emandako diru-laguntzen zenbatekoa (euro) 142.479.562,15(P01) aurkeztu diren proiektuen kopurua diru-laguntzak emateko prozedura.

(P02) proiektu-kopurua eman zaizkien finantzaketa (erabat edo zati batean).

(P03) toki entitate bat edo gehiago dituzten proiektuak finantzaketa esleitu.

(P04) finantzatutako proiektuak dituzten udalerrietako biztanleriaren. Ateratako datuak biztanle kopuru ofizialen. edo probintziako aldundiari antzeko erakunde sustatzailea da kontuan, probintziako biztanleen kanpo bat (ez da sartu egingo duen probintzia hori finantzatutako proiektuak).

(P05) dauden diru laguntzen guztizko zenbatekoa ministerioak esleitutako prozeduran.