Ministroen kontseiluaren erabakia, irailaren 21ekoa; horren bidez, 2021/

HARTUTAKO NEURRIAK

Izendatzen duen erabakia autonomia-erkidegoek andaluzian, aragoin, kanariak, Castilla-La mantxa, katalunia, gaztela eta leon, valentziako erkidegoa, Extremadura, galizia eta Gaztela-Mantxak, "babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu" ondorioz, baso-suteak eta beste zenbait fenomeno gehituz.

A aurre egiteko asmotan diren kalte pertsonal eta materialak, 24. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz sortutako 17/2015 legea, uztailaren 9koa, eta gainerako legezko eta erregelamenduzko xedapen, neurriak hartuko dira, hurrengo paragrafoetan adierazitako:

"Laugarrena. Udal-azpiegituretan izandako kalteak eta bide-sarea" probintzia

Zuzen-zuzenean zerikusia duten proiektuei ezbeharrak atalean aipatzen den erabaki honen bat burutzen duten, udalen uharteetako kabildoak eta kontseiluak, probintzietako diputazioek edo autonomia erkidegoek, eskualdeak eta udal eta mankomunitateek probintzia bakarrekoak, konpontzeko lanei dagozkien azpiegitura, ekipamendu edo instalazio eta zerbitzuak edo udal-titulartasuna 7/1985 legearen 25.2 artikuluan, apirilaren 2koa, toki erregimeneko oinarriak erregulatzen dituena, bide-sarearen eta probintziako diputazioen, uharteetako kabildoak eta kontseiluak edo, hala badagokio, autonomia-erkidegoek aplikatuko zaie probintzia bakarrekoak, presako izapidegintza aplikatzekoak, eta diru-laguntza bat emango zaie, kostuaren 100eko 50 hartuko du gehienez, laguntza hauetatik kanpo egindako lanen bertako baliabideekin, toki-erakundearen personificados ez dira, bai material, makineria edo pertsonala.

TOKI-ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

Apirilaren 5eko ebazpena estatu idazkaritzaren 2022ko lurralde politikarako, diru-laguntzak emateko deialdia onartzen duena udal-azpiegituretan izandako kalteak eta bide-sarea eta probintziako edo uharteko akordioan aurreikusten, ministro kontseiluaren irailaren 21ekoa, 2021/jo da, autonomia-erkidego bati baino gehiagori "babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu" argitaratutako.boen egindako agizko batzarran hartu zituen erabakien laburpenaeguneko 2022/04/07.

INFORMAZIO-OHARRA

Informazio-oharraburuzko eskaera egiteko prozedura.

IRUDI INSTITUZIONALA(PUBLIZITATE-NEURRIAK)

Informazio praktikoairudi instituzionalaaipamena egiteko obrak finantzatzeko, estatuko administrazio orokorrak barruan publizitatea eta komunikazioa.

DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO EBAZPENA

  • (BOE, 2022/08/16) abuztuaren 11ko ebazpenaren 2022koestatu idazkaritzaren, lurralde politika, erabakitzen duen diru laguntzen banaketa egiteko udal azpiegituretan izandako kalteengatik eta bide-sarea eta probintziako edo uharteko aurreikusitako, ministro kontseiluaren erabakia, irailaren 21ekoa; horren bidez, 2021/jo da, autonomia-erkidego bati baino gehiagori « babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu ».
  • 12.4 Artikuluan xedatutakoaren arabera HAP/196/2015 agindua, urtarrilaren 21ekoa, esleipen-ziurtagiria ematen ez bada adierazitako epean eta moduan, deialdian ezarritako eskubidea galtzea ekarriko esleitu zaion diru-laguntzari buruzko kasuan kasuko proiektu.
ADIERAZLEAK
Kodea Adierazlearen izena (neurri-unitatea) Balioa
P01 Proiektu horietarako diru-laguntza eskatu dela eta (zenbakia) 145
P02 Finantzatutako proiektuak benetan (kopurua) 100
P03 Toki-erakundeak onurak jaso dituzten diru-laguntzak (kopurua) 59
P04 Izandakoa biztanleria diru-laguntzak (biztanle) 3.019.962
P05 Emandako diru-laguntzen zenbatekoa (euro) 10.470.160,13 €(P01) aurkeztu diren proiektuen kopurua diru-laguntzak emateko prozedura.

(P02) proiektu-kopurua eman zaizkien finantzaketa (erabat edo zati batean).

(P03) toki entitate bat edo gehiago dituzten proiektuak finantzaketa esleitu.

(P04) finantzatutako proiektuak dituzten udalerrietako biztanleriaren. Ateratako datuak biztanle kopuru ofizialen. edo probintziako aldundiari antzeko erakunde sustatzailea da kontuan, probintziako biztanleen kanpo bat (ez da sartu egingo duen probintzia hori finantzatutako proiektuak).

(P05) dauden diru laguntzen guztizko zenbatekoa ministerioak esleitutako prozeduran.