Autonomia-erkidegoek eta Europar Batasuna

Europar batasunarekin lotutako gaiei buruzko biltzarrean

Autonomia Erkidegoen parte-hartzea Ministroen Kontseiluan: Europar Batasunarekin lotutako Gaietarako Konferentzia.

Parte-hartze autonomikoa Komitologian (Europako Batzordeko Batzorde edo komiteak)

Autonomia-erkidegoen eta toki-erakundeen parte-hartzea Eskualdeetako Lantaldean