Galizia

Galiziako autonomia erkidegoa (Administrazio Batzordeak lankidetzarako Sinatutako Estado- 1987ko ekainaren 26an, eratu zen.

Aztertu beharreko gaiak konposizioaren araberakoa da, baina berak ditu bost kide iraunkorrak ordezkaritzetako bakoitzaren. Batzordeburua, berriz, autonomia erkidegoari dagokio Estatuko administrazioari dagokio (presidenteordea. - ordezkaritza Bakoitzeko laguntza izango du.

Funtzionamendu arauetan aurreikusitako eginkizunak dira martxoaren 10eko 2003:

  • Zehaztu eta bultzatzeko, aldebiko ikuspuntutik, planak, programak eta jarduerak garatzeko politika erkideen esparruetan bateratuak egitea.
  • Lankidetza-hitzarmenak egitea sustatzea, material horiek zehaztea beharrezkoa den eremuetan, plan edo programa batek bi forma horiek.
  • Mekanismoak diseinatu, egin dezakeen arloetan elkarlanean aritzea, bi administrazioek.
  • Bide izatea jarduera prebentiboetan sortzen diren gatazkak ekiditeko ahaleginean bi administrazioen artean.
  • Interesatzen zaizkigun arazoei konponbide proposamenak bideratzeko biei, bere eskumeneko gaietan.
  • Biek eragiten dioten gai guztiak aztertu eta, bereziki, hauek xedea edo asmoa prozesutik kanpo betetzea eskumen gatazka konpontzen saiatu ez bidez.
  • Lege-mailako arauak aztertzeko, estatukoak nahiz eaekoak, gai horien inguruan gerta daitezkeen sortzen al konstituziokontrakotasun-errekurtsoa planteamendua egiteko asmoz, adostasunik ez jartzeak, 33. artikuluan ezarritakoaren esparruan) 2 / lege organikoa, urriaren 3ko Konstituzio Auzitegia, legeak emandako idazkeran 1 / 2000 Organikoa, urtarrilaren 7a.

Funtzionamendu-arauak