Kantabria

Lankidetza kantabriako Estatua-autonomia Erkidegoa (Administrazio Bitariko Batzordeak eratu zen, 1991eko apirilaren 30a.

Aztertu beharreko gaiak konposizioaren araberakoa da, baina berak ditu bost kide iraunkorrak ordezkaritzetako bakoitzaren. Batzordeburua, berriz, autonomia erkidegoari dagokio Estatuko administrazioari dagokio (presidenteordea. - ordezkaritza Bakoitzeko laguntza izango du.

Funtzionamendu arauetan aurreikusitako eginkizunak dira 2002: datorren urriaren 16an.

  • Zehaztu eta bultzatzeko, aldebiko ikuspuntutik, planak, programak eta jarduerak garatzeko politika erkideen esparruetan bateratuak egitea.
  • Lankidetza-hitzarmenak egitea sustatzea, material horiek zehaztea beharrezkoa den eremuetan, plan edo programa batek bi forma horiek.
  • Mekanismoak diseinatu, egin dezakeen arloetan elkarlanean aritzea, bi administrazioek.
  • Bide izatea jarduera prebentiboetan sortzen diren gatazkak ekiditeko ahaleginean bi administrazioen artean.
  • Interesatzen zaizkigun arazoei konponbide proposamenak bideratzeko biei, bere eskumeneko gaietan.
  • Biek eragiten dioten gai guztiak aztertu eta, bereziki, hauek xedea edo asmoa prozesutik kanpo betetzea eskumen gatazka konpontzen saiatu ez bidez.
  • Lege-mailako arauak aztertzeko, estatukoak nahiz eaekoak, gai horien inguruan gerta daitezkeen sortzen al konstituziokontrakotasun-errekurtsoa planteamendua egiteko asmoz, adostasunik ez jartzeak, 33. artikuluan ezarritakoaren esparruan) 2 / lege organikoa, urriaren 3koa, (auzitegi konstituzionala, 1 / 2000 Foru legeak emandako idazkeraren arabera, urtarrilaren 7a.

Funtzionamendu-arauak