2010eko uztailaren 6ko gai-zerrena

 

 

1.             Aurreko bilerako akta irakurtzea eta onartzea, hala badagokio.
 
2.             Hizkuntza Ofizialetako Bulegoaren 2009ko txostena aurkeztea Estatuko Administrazio Orokorrean.
 
3.             Ministerioen txostena hizkuntza koofizialen inguruko egoera eta jarduerari buruzkoa eta, bereziki, hizkuntza horietan zerbitzu publikoetara elektronikoki sartzearen ingurukoa.
 
4.             Kontseiluaren akordioak.
 
5.             Galde-eskeak..