(Aholkua funtzioak

  • Ministerioetako sailen jarduerak aztertzea (Estatuko administrazio orokorra, eta atxikitako edo euren menpeko erakunde publikoei dagokienez, autonomia erkidegoetako hizkuntza ofizialak erabiltzeko eskubidea, herritarrek haien erabilera bermatzeko lanak.  • Jarraibide eta irizpide orokorrak proposatzea koordinazioa erraztuko duten administrazioko organoek (arloko estatuko hizkuntza ofizialen erabilera.  • Onartu eta jakinarazi egin (gobernu, administrazio publikoetako ministroa (bidez, proposamenak, antolaketa neurriak bete beharreko helburuak eta jarduketa planak edo, oro har, bai eta Estatuko administrazio orokorraren (hari lotutako edo haren mendeko organismo publikoetakoek ere, berariazko jardun eremu horietako bakoitzean hizkuntza ofizialen erabilera eta aintzatespenari buruz, edota, hala denean, zatikako helburuak ezartzen dira, gero, osorik eta zuzen betetzeko zailtasunak egotea, horrela eskatzen dutenean, Kontseiluaren iritziz, alegia.  • Lortu beharreko helburuak, garatu beharreko jarduera-ildoak proposatzeko sailek eta eurei atxikitako edo euren menpeko Erakunde Publikoetako ministerioaren beste hizkuntza ofizialen erabilerari buruz.  • Hizkuntzen arloko proposamenak informatzea tramitatu diren ministerioetako baten bidez.  • Espainiako gizartean zabalkundea bultzatzea eta indartzea. balioak lagunduko duten neurriak ezartzea (horretarako.