Bulegoaren eginkizunak

  • Administrazioan hizkuntza ofizialen Kontseilu aholku ematea (irudian, Egoera hori dela eta eskatzen dizkioten lanak egitea.  • Azterlan eta txosten teknikoak egitea, hizkuntza ofizialen erabilerari buruzko azterketa (Estatuko administrazio orokorrean eta haren organismo publiko, bere ekimenez edo eskatzen duenean.  • Bilketa organo izatea beti, aztertzea eta elkar trukatzea, informazio kuantitatiboa eta kualitatiboa erabili arloko estatuko eta nazioarteko hainbat iturritan hizkuntza ofizialen erabilera.  • Betetze-maila (buruzko urteko jarraipena egitea (hizkuntza ofizialen erabilera Orokorraren eta haren organismo publikoen urteko Estatuko administrazioak.  • Sustatu, zabaldu eta banatzea, ikerketak, inkestak, azterlan eta argitalpenen lotutako hizkuntza ofizialak.  • Itzulpen eta interpretazioko lan sustatzea, proposatutako helburuak lortzeko aukera dago, hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten autonomia-erkidegoetako hitzarmenak egitea.