Marzo

31/03/2021

La Seguretat Social abona ajudes per la pandèmia a prop de 17.500 autònoms de les Illes Balears

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha reconegut a 17.494 treballadors autònoms de les Illes Balears alguna de les prestacions que s’han posat en marxa per pal•liar la situació d’aquest col•lectiu com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. En total representen el 4% de les 469.320 sol•licituds aprovades en tot l’Estat a 29 de març, els titulars de les quals reben una nòmina de 435,36 euros.

31/03/2021

La Seguridad Social abona ayudas por la pandemia a cerca de 17.500 autónomos de Illes Balears

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reconocido a 17.494 trabajadores autónomos de Illes Balears alguna de las prestaciones que se han puesto en marcha para paliar la situación de este colectivo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En total representan el 4% de las 469.320 solicitudes aprobadas en el conjunto del Estado a 29 de marzo, y sus titulares perciben una nómina de 435,36 euros.

30/03/2021

Les Illes Balears reben 7 milions d’euros del fons per finançar la dependència i reduir la llista d’espera

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la distribució dels 283 milions d’euros per al finançament de la dependència, dels quals prop de 7 milions d’euros corresponen a les Illes Balears. En concret, l’arxipèlag rebrà 6.985.188 euros d’aquest fons amb què el Govern pretén reduir les llistes d’espera, millorar les condicions i la qualitat dels serveis professionals per a les persones dependents i incrementar les prestacions que rep aquest col•lectiu.

30/03/2021

Illes Balears recibe 7 millones de euros del fondo para financiar la dependencia y reducir la lista de espera

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución de los 283 millones de euros para financiación de la dependencia, de los que cerca de 7 millones de euros corresponden a Illes Balears. En concreto, el archipiélago recibirá 6.985.188 euros de este fondo con el que el Gobierno de España pretende reducir las listas de espera, mejorar las condiciones y la calidad de los servicios profesionales para las personas dependientes e incrementar las prestaciones que recibe este colectivo.

26/03/2021

La pensió mitjana a les Illes Balears és de prop de 960 euros mensuals, un 2,5% més que fa un any

La pensió mitjana a les Illes Balears se situa el mes de març en 958,12 euros, un 2,56% més que fa un any. Segons les dades que ha fet públiques aquest divendres el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a l’arxipèlag el nombre de perceptors s’incrementa un 1,5% en relació al mateix mes de 2020; ara mateix 197.570 persones perceben alguna d’aquestes prestacions, la qual cosa representa el 2% del total estatal

26/03/2021

La pensión media en Illes Balears se sitúa en los 960 euros mensuales, un 2,5% más que hace un año

La pensión media en Illes Balears se sitúa en marzo en 958,12 euros, un 2,56% más que hace un año. Según los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de perceptores en el archipiélago se incrementa un 1,5% en relación al mismo mes de 2020; ahora mismo 197.570 personas perciben alguna de estas prestaciones, lo que representa el 2% del total estatal

18/03/2021

L’Ingrés Mínim Vital supera els 6.000 beneficiaris a les Illes Balears pel mes de març i arriba a prop de 2.300 famílies

L’Ingrés Mínim Vital ha superat els 6.000 beneficiaris a les Illes Balears durant aquest mes de març; en concret, aquesta prestació arriba a 2.295 famílies de l’arxipèlag, i 2.677 dels perceptors són menors d’edat. Cada llar perceptora de l’ajuda rep de mitjana 500,98 euros mensuals, una quantitat que supera els 459,95 euros que es perceben, de mitjana, al conjunt de l’Estat.

18/03/2021

El Ingreso Mínimo Vital supera los 6.000 beneficiarios en Illes Balears en marzo y llega a cerca de 2.300 familias

El Ingreso Mínimo Vital ha superado los 6.000 beneficiarios en Illes Balears durante este mes de marzo; en concreto, esta prestación llega a 2.295 familias del archipiélago, y un total de 2.677 del total de perceptores son menores de edad. La cuantía media de la ayuda económica en las islas es de 500,98 euros mensuales, lo que supera los 459,95 euros de promedio que cobran los titulares del IMV en el resto del Estado.

Control de Sanitat Exterior a l'aeroport de Son Sant Joan, a Palma.
17/03/2021

Sanitat Exterior reforça els controls per Covid-19 als passatgers internacionals que arriben a les Illes Balears

Sanitat Exterior reforçarà els controls de la Covid-19 que es realitzen des de l'inici de la pandèmia als viatgers arribats a les Illes Balears des de l'estranger. Això significa que s'efectuarà la doble verificació a tot el passatge dels vols procedents d'altres països classificats com de risc que aterrin a algun dels tres aeroports de les Illes –a data d’avui, aquesta mesura afecta la majoria dels països de la UE-.

Control de Sanidad Exterior en el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma.
17/03/2021

Sanidad Exterior refuerza los controles por Covid-19 a los pasajeros internacionales que llegan a Illes Balears

Sanidad Exterior reforzará los controles de la Covid-19 que se efectúan desde el inicio de la pandemia a los viajeros llegados a Illes Balears desde el extranjero. Esto significa que se realizará la doble verificación a todo el pasaje de los vuelos procedentes de otros países categorizados de riesgo que aterricen en alguno de los tres aeropuertos de las islas –a día de hoy, esta medida afecta a la mayoría de países de la UE-

15/03/2021

El Govern espanyol demana a la Comissió Europea que suprimeixi el límit a les ajudes per al transport de mercaderies a les Illes Balears

El Govern espanyol, a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha presentat davant de la Unió Europea la petició de supressió del límit a les ajudes al transport de mercaderies a les quals tenen accés les empreses de les Illes Balears

15/03/2021

El Gobierno español formaliza ante la Comisión Europea la supresión del límite a las ayudas al transporte de mercancías para Illes Balears

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha presentado ante la Unión Europea la petición de supresión del límite a las ayudas al transporte de mercancías a las que tienen acceso las empresas de Illes Balears, con lo que da cumplimiento al compromiso asumido en la ley del Régimen Especial Balear.

12/03/2021

Les Illes Balears i les Canàries reben una línia específica de 2.000 milions d’euros per reforçar la solvència dels seus autònoms i empreses

La nova línia de 7.000 milions d’euros per ajudes directes a empreses i autònoms aprovada avui pel Govern d’Espanya contempla un “compartiment” específic, de 2.000 milions d’euros, per a les Illes Balears i les Canàries, per l’”impacte diferencial” que ha tingut la crisi sanitària per la Covid-19 sobre ambdues comunitats autònomes. Amb aquesta mesura, l’Executiu reconeix un tractament especial als dos arxipèlags, degut al pes elevat del sector turístic i l’efecte que la pandèmia ha tingut a les seves economies, per les restriccions sobre aquesta activitat.

12/03/2021

Illes Balears y Canarias reciben una línea específica de 2.000 millones de euros para reforzar la solvencia de sus autónomos y empresas

La nueva línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos aprobada hoy por el Gobierno de España contempla un “compartimento” específico, de 2.000 millones de euros, para Illes Balears y Canarias, en atención al “impacto diferencial” de la crisis sanitaria por la Covid-19 sobre estas dos comunidades autónomas. Con esta medida, el Ejecutivo reconoce un tratamiento especial a los dos archipiélagos, debido al elevado peso del sector turístico el efecto que ha tenido la pandemia en sus economías, por las restricciones que ha supuesto para esta actividad.

11/03/2021

La Seguretat Social ha tramitat a les Illes Balears prop de 80.000 baixes COVID en el darrer any

La Seguretat Social ha tramitat a les Illes Balears un total de 79.492 prestacions per incapacitat temporal per COVID-19. D’elles, 33.330 eren per infecció i 46.162, per aïllament. Ambdós són supòsits contemplats a la normativa vigent, que es va aprovar fa un any

11/03/2021

La Seguridad Social ha tramitado en Illes Balears cerca de 80.000 bajas COVID durante el último año

La Seguridad Social ha tramitado en Illes Balears un total de 79.492 prestaciones por incapacidad temporal por COVID-19. De este total, 33.330 han sido por infección y 46.162, por aislamiento, ambos supuestos contemplados en la normativa vigente, que se aprobó hace un año.

Acte de signatura del protocol de protecció a víctimes de violència de gènere.
05/03/2021

Manacor s'adhereix al sistema de protecció de víctimes de violència de gènere

La Policia Nacional i l’Ajuntament de Manacor han signat aquest divendres el protocol de col•laboració i coordinació per a garantir el compliment de les mesures judicials de protecció a les víctimes de violència de gènere. Amb la seva adhesió al sistema VioGèn, els efectius de la Policia Local del municipi rebran formació específica que els permetrà exercir funcions relacionades amb aquesta matèria.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, y el Jefe Superior de la Policía Nacional en Illes Balears, Gonzalo Espino, firman hoy el protocolo.
05/03/2021

Manacor se adhiere al sistema de protección de víctimas de violencia de género

La Policía Nacional y el Ajuntament de Manacor han firmado este viernes el protocolo de colaboración y coordinación para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género. Con su adhesión al sistema VioGén, los efectivos de la Policía Local del municipio recibirán formación específica que les permitirá desempeñar funciones relacionadas con esta materia.

04/03/2021

El Gobierno ha aprobado una ayuda para la exhumación de la fosa común de Sa Torre Nova, en Mallorca

El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha concedido una subvención para la exhumación de la fosa de Sa Torre Nova, en la localidad mallorquina de Sant Llorenç des Cardassar. Esta subvención ha sido concedida en virtud de lo estipulado en el Real Decreto 887/2020, de 6 de octubre, sobre concesión de una subvención directa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La Delegación del Gobierno en Illes Balears ha empezado a distribuir mascarillas entre entidades.
03/03/2021

La Delegación del Gobierno en Illes Balears distribuirá casi 370.000 mascarillas entre entidades sociales y corporaciones locales para la población vulnerable

La Delegación del Gobierno en Illes Balears distribuirá en los próximos días 368.000 mascarillas destinadas a colectivos de población vulnerable. La entrega de este material sanitario para frenar el avance de la Covid-19 se efectúa a través de ayuntamientos y entidades sociales, que ya han repartido en las islas más de 2,1 millones de mascarillas desde el inicio de la pandemia. En la coordinación del operativo intervienen también las Direcciones Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera.