Última hora

Última hora
Notícies rellevants en matèria de cooperació econòmica local

18 de juny de 2020 - Subvencions a entitats locals per pal·liar danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 18 de juny de 2020 publica extracte de la Resolució de 12 de juny del 2020 de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la s'aprova la convocatòria de les subvencions previstes en el Reial decret 630/2019, de 31 d'octubre, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 7 del Reial decret-llei 2/2019, de 25 de gener, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de març de 2019.

Als projectes directament relacionats amb els sinistres als quals es refereix la convocatòria se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost. L'import total màxim de les subvencions convocades és de 12.708.189,41 euros.

Les sol·licituds es podran presentar en el termini de quinze dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (fins al 9 de juliol de 2020).

AQUÍ podrà trobar tota la informació.

2 de juny de 2020 - Subvencions a entitats locals per pal·liar danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 2 de juny de 2020 publica extracte de la Resolució del Secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública de 25 de maig de 2020, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions previstes en l'article 9 del Reial decret-Llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

Als projectes directament relacionats amb els sinistres als quals es refereix la convocatòria se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost. L'import total màxim de les subvencions convocades és de 151.955.050,16 euros.

Les sol·licituds es podran presentar en el termini de quinze dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (fins al 23 de juny de 2020).

AQUÍ podrà trobar tota la informació.