Navarra

Preceptes sobre llengües en la Llei Orgànica de Reintegració i Amejoramiento del Règim Foral de Navarra.


Article 9


1. El castellà és la llengua oficial de Navarra.

2. El basc tindrà també caràcter de llengua oficial a les zones vascoparlantes de Navarra.

Una llei foral determinarà aquestes zones, regularà l'ús oficial del basc i, en el marc de la legislació general de l'Estat, ordenarà l'ensenyament d'aquesta llengua.