La Delegació del Govern impulsa la creació d’un centenar de places de formació en català per al personal de l’AGE a les Illes Balears

17/11/2021

La Delegació del Govern impulsa la creació d’un centenar de places de formació en català per al personal de l’AGE a les Illes Balears

L’objectiu és facilitar els treballadors i treballadores -molts d’ells procedents d’altres territoris on aquesta llengua no és oficial- el compliment dels drets que l’Estatut d’Autonomia reconeix a tots els ciutadans de l’arxipèlag en la seva relació amb l’Administració Pública


La Delegació del Govern a les Illes Balears impulsarà la realització de cursos de llengua catalana per als treballadors i treballadores públics que presten els seus serveis a l’Administració General de l’Estat a l’arxipèlag. L’objectiu és garantir el compliment dels drets lingüístics contemplats a l’Estatut d’Autonomia i, a la vegada, millorar la qualitat d’aquests serveis i la seva accessibilitat per part de tots els ciutadans.

Amb aquesta intenció, la delegada del Govern, Aina Calvo, ja ha sol·licitat a l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) que iniciï els tràmits per subscriure un conveni amb l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) del Govern de les Illes Balears, per tal de desenvolupar cursos bàsics dels nivells A2 i B1 de llengua catalana per a 2022. Aquesta oferta formativa permetrà a prop d’un centenar de treballadors i treballadores de l’AGE a les Illes disposar d’un suport addicional per preparar les proves de certificació de català.

Cal tenir en compte que un elevat percentatge de la plantilla actual de l’AGE a l’arxipèlag està composat per funcionaris i personal laboral procedents d’altres territoris del país on el català no és llengua oficial. Això dificulta el compliment de les lleis que regulen el seu ús en les relacions dels ciutadans amb les administracions públiques; concretament la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les AAPP regula el dret d’emprar la llengua oficial de la comunitat autònoma en els procediments i les comunicacions amb la Funció Pública.

L’oferta formativa promoguda per la Delegació del Govern té com a finalitat millorar la competència lingüística en català dels funcionaris i la resta dels treballadors públics. La iniciativa respon, a més, a les peticions d’entitats ciutadanes i socials i d’organismes i institucions autonòmiques sobre la necessitat d’adoptar mesures per facilitar la cobertura d’aquest dret.

Normalització lingüística als impresos i cartells

Aquesta proposta se suma a d’altres iniciatives que també s’han posat en marxa des de la Delegació del Govern per garantir l’ús del català en l’atenció al públic i en la resta dels procediments que s’hi duen a terme, a més de la generalització dels cartells, senyals i impresos bilingües. Per un altre costat, l’acreditació del títol de català s’ha inclòs com a mèrit específic per a diversos concursos convocats.