La Seguretat Social ha tramitat a les Illes Balears prop de 80.000 baixes COVID en el darrer any

11/03/2021

La Seguretat Social ha tramitat a les Illes Balears prop de 80.000 baixes COVID en el darrer any

El Consell de Ministres del 10 de març de 2020 va acordar la protecció de les persones contagiades i aïllades, amb la qual cosa va contribuir a alleugerir els costos de les baixes comunes a les empreses i els treballadors


La Seguretat Social ha tramitat a les Illes Balears un total de 79.492 prestacions per incapacitat temporal per COVID-19. D’elles, 33.330 eren per infecció i 46.162, per aïllament. Ambdós són supòsits contemplats a la normativa vigent, que es va aprovar fa un any. En el conjunt del país, des de març de 2020 i fins a finals del mes de febrer passat, s’han registrat més de 3,7 milions de “baixes COVID” i s’han destinat uns 1.800 milions d’euros a la protecció d’aquests treballadors.

Fa un any, el Govern espanyol, a proposta del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, va establir en el RD 6/2020 l’assimilació d’aquestes baixes per COVID a accident de treball, amb la qual cosa els treballadors tenen accés a una prestació del 75% de la seva base reguladora, des del dia següent a la seva baixa. La normativa que regula les baixes per malaltia comuna estableix que el treballador percebrà un 60% de la base reguladora des del quart dia de baixa fins al vigèsim –aquest inclòs-, i del 75% a partir del dia 21. Amb aquest decret, a més, l’Administració assumeix el cost de la prestació des del primer dia en què el treballador ha d’absentar-se del seu lloc de feina, a diferència de la baixa comuna, que ho fa des del dia 15.

Les persones que s’han acollit a aquesta cobertura per COVID han estat una mitjana de 19,43 dies de baixa, en els casos de contagi, i de 12,61 dies, en els d’aïllament.