La dirección general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar no tramita l’ampliació de cap moll en el municipi de Son Servera

25/08/2018

En relació a diferents informacions i declaracions realitzades en els darrers dies, la Delegació del Govern a les Illes Balears vol aclarir que la direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, no està tramitant l'ampliació de cap moll ni embarcador en el municipi de Son Servera.

Des de l'actual Delegació del Govern s'ha tingut constància que fa més d'un any, al maig de 2017, a través de la Demarcació de Costes a les Illes Balears, es va sol·licitar a l'anterior Administració, per part de l'Asociación de Usuarios del Embarcadero de Punta Rotja, la concessió administrativa de terrenys de la zona de domini públic marítim-terrestre per a l'ampliació del pantalà d'aquest embarcador, del qual és concessionària fins a l'any 2039 i està situat en un tram de costa del municipi de Son Servera, al costat de la platja El Ratjolí.

Aquesta sol·licitud per a l'ampliació del pantalà no va obtenir cap resposta per part de l'Administració en el termini dels sis mesos posteriors que disposa la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense que tampoc s'hagi realitzat fins al moment cap altra actuació per part del sol·licitant, de manera que no es pot considerar estimada ni ha estat objecte de cap tramitació posterior.