La Guàrdia Civil demana a la CAIB que s'impliqui en la lluita contra la venda ambulant

Salom, entre *Sagreras i Barceló

17/04/2018

La delegada del Govern Maria Salom, ha *copresidido avui la Junta de Seguretat de Campos amb l'alcalde Sebastià *Sagreras


La delegada del Govern en Illes Balears, Maria Salom, ha copresidido aquest matí la Junta Local de Seguretat de Campos al costat de l'alcalde Sebastià Sagreras, en la qual també ha participat el coronel cap de la Guàrdia Civil, Jaime Barceló, representants de la CAIB i de la Policia Local. La trobada ha servit per preparar la imminent temporada turística on la col·laboració entre tots dos cossos de seguretat tornarà a ser “prioritària i màxima”.

Un dels temes que més preocupen, com en la majoria de nuclis turístics, és la situació de la venda ambulant. Com en la resta de juntes de seguretat, des de Delegació del Govern s'ha ofert tota la col·laboració en la lluita contra la venda il·legal, requerint als ajuntaments la necessitat de comptar amb ordenances municipals per combatre-la al carrer. En aquest sentit, el coronel de la Guàrdia Civil ha sol·licitat a la Comunitat Autònoma dels Illes Balears (CAIB) que s'impliqui i col·labori en aquesta lluita perquè seves són les competències en consum, sanitat o treball.

En aquest mateix sentit, la delegada del Govern ha recordat a la presidenta del Govern, Francina Armengol —que avui en el Parlament ha acusat a la delegada de “passivitat” davant aquesta situació—, que en la reunió celebrada el 8 de juny de 2017 en Delegació entre totes les parts afectades va quedar clar que la Llei de Comerç 11/2014, en el seu capítol IV, “estableix que la inspecció i sanció de les infraccions en matèria de venda ambulant són competència de cada ajuntament, fixa els punts mínims que han d'especificar les ordenances municipals i, finalment, també marca el termini perquè els ajuntaments regulin o adaptin els seus ordenances de venda ambulant al que la Llei estableix”.

Dos mesos després, el passat 8 d'agost de 2017, després de reunir-se amb els representants de PIMEM i AFEDECO per la mateixa problemàtica, la Delegació es va comprometre amb les patronals a traslladar a cada ajuntament a través de les juntes locals de seguretat la necessitat de  incidir en les ordenances municipals per lluitar conjuntament a reduir aquest problema. Una promesa que ha anat complint des de llavors en cada reunió de seguretat celebrada periòdicament en els municipis.


Cada Administració sap les seves competències

“Cada Administració sap quins són les seves competències i cadascun ha d'aprofundir en les mateixes”, va assegurar el passat estiu Salom, que torna a reiterar la seva total predisposició a col·laborar en tot allò que està a l'abast de les Forces i Cossos de Seguretat  Estat, és a dir, la lluita contra les màfies que assorteixen de material als venedors ambulants, però no davant l'ocupació de la via pública per part d'aquests perquè depèn de l'Administració municipal.

Cal recordar que els ajuntaments i entitats locals que no disposin d'ordenança municipal específica sobre venda ambulant, poden acollir-se a la Legislació estatal que faculta a les diferents policies locals a actuar de forma general davant situacions com aquesta. Aquesta Delegació està i estarà sempre atempta al compliment de la Llei i a les competències assignades a l'Administració General de l'Estat (Forces i Cossos de Seguretat, Inspecció de Treball i Seguretat Social, Estrangeria, Agència Tributària, etc), entre les quals en cap cas està la venda ambulant de carrer.