Salom participa en la reunió de coordinació amb els delegats i subdelegats del Govern presidida per la vicepresidenta Sáenz de Santamaría a Santander

Salom, darrere de la vicepresidenta Soraya, a la foto de família

10/04/2018

El Pla de Modernització i Millora de l'Administració Perifèrica de l'Estat, amb inversions durant cinc anys, pretén aconseguir “una Administració més moderna, àgil i accessible que millorarà la prestació dels serveis públics als territoris” / Administració Perifèrica de l'Estat: 6.334 empleats públics en 19 Delegacions del Govern, 44 Subdelegacions i 7 Adreces Insulars


La vicepresidenta i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presidit a Santander, al costat del secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, una trobada amb tots els delegats i subdelegats del Govern en les diferents comunitats autònomes i províncies -entre ells la delegada en Illes Balears, Maria Salom-, per fer balanç de les inversions destinades a oferir millors serveis públics als ciutadans i impulsar el Pla de Modernització de l'Administració Perifèrica de l'Estat engegat pel Govern d'Espanya.


Vicepresidenta del Govern

La vicepresidenta, durant la seva intervenció, ha destacat la important labor que duen a terme els delegats i subdelegats del Govern als territoris: “Sou els qui feu efectiva la coordinació i cooperació de les comunitats autònomes i entitats locals, que el Govern considera que s'han de desenvolupar a través del diàleg i la lleialtat, com a valors fonamentals en la relació entre institucions”.

En la trobada de Santander s'ha estudiat el Pla de Modernització i Millora de l'Administració Perifèrica de l'Estat, amb una inversió inicial en cinc anys per part del Govern de 31,5 milions d'euros, dels quals 26 milions els assumeix el Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials i la resta l'el Ministeri de Foment, per a obres de rehabilitació d'espais singulars i seus de delegacions del Govern, com el Palau d'Argentera, seu de la Delegació del Govern a Catalunya.

El Pla de Modernització suposa també una millora de les plantilles. En els tres primers mesos de 2018 s'han cobert ja 535 llocs de treball, que reforcessin l'atenció al públic i la resolució de tràmits en matèries com a sanitat exterior, farmàcia, agricultura, pesca, estrangeria, procediment sancionador, drets ciutadans i seguretat ciutadana, autoritzacions i informació al ciutadà.

La vicepresidenta s'ha referit, així mateix, a la inversió per a la tramitació totalment electrònica en les delegacions i subdelegacions i ha recordat també la millora tecnològica engegada en tot el territori nacional, a través del Pla 300X100, com a objectiu prioritari del Govern, per portar la fibra òptica a tots els nuclis de població del país. Una aposta per estar al capdavant mundial en infraestructura digital, amb una inversió de 525 milions d'euros d'aquí a 2021, una mesura per frenar la despoblació que sofreixen molts enclavaments rurals”.

D'altra banda, Sáenz de Santamaría ha recordat que “el Govern no va a escatimar esforços ni recursos en la lluita contra la violència que s'exerceix sobre les dones, per a això, hem compromès 1.000 milions d'euros addicionals als Pressupostos Generals de l'Estat durant els propers cinc anys, dels quals, 100 milions aniran via transferència als ajuntaments, 500 per a les comunitats autònomes i 400 per a les mesures d'àmbit estatal”.

La vicepresidenta ha recordat també l'impuls en altres matèries que desenvolupen les delegacions i subdelegacions, com a Protecció Civil, Sanitat Exterior i Govern Obert.

Sáenz de Santamaría ha ressaltat també les grans partides dels Pressupostos Generals de l'Estat, ja remesos pel Govern per a la seva tramitació a les Corts Generals, que reforcen la despesa social, al que destinen 200.000 milions d'euros, milloren les rendes de més de 13 milions de persones, amplien en un 4% les polítiques de foment de l'ocupació fins als 5.716 milions i augmenta la política de R+D+i un 8,3%, fins als 7.044 milions d'euros, així com la inversió en infraestructures en més de 800 milions, fins a aconseguir els 5.675 milions d'euros.

Les administracions territorials, amb les quals han de mantenir especial i permanent relació les delegacions i subdelegacions del Govern, rebran en 2018 un total de 123.250 milions, 4.248 milions més que en 2017.


Secretari d'Estat per a les Administracions Territorials

El secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, ha aprofundit durant la seva intervenció en el Pla de Modernització i Millora de l'Administració Perifèrica de l'Estat, amb un objectiu principal: “Aconseguir una Administració més moderna, àgil i accessible, enfortint la presència de l'Administració General de l'Estat a cada territori i millorant la qualitat dels serveis públics que presta”.

Bermúdez de Castro ha destacat els tres principals objectius que persegueix el Pla de Modernització i Millora de l'Administració Perifèrica de l'Estat 2018-2022. Aquest Pla recull les mesures engegades en tres eixos estratègics: Impuls a l'Administració Digital, Modernització de la Imatge de l'Administració Perifèrica i Racionalització i Millora dels Recursos.

El secretari d'Estat ha indicat que, de les inversions previstes en el Pla de Modernització i Millora de l'Administració Perifèrica de l'Estat, ja s'han invertit 2.601.327 euros a impulsar de l'Administració Digital, facilitar els tràmits electrònics, el pagament de taxes amb targeta de crèdit, modernització de la imatge, material tecnològic i formació dels empleats públics en les noves eines tecnològiques.

Els Pressupostos Generals de l'Estat per 2018 inclouen, així mateix, una partida de 2,8 milions d'euros de la Secretaria d'Estat per a les Administracions Territorials per al desenvolupament d'aquest Pla que, segons Bermúdez de Castro, és un impuls cap a “una Administració Perifèrica àgil, moderna i accessible i que els ciutadans l'apreciïn com a tal, és a dir, que sigui una Administració propera, eficaç i àgil que permeti tots els seus tràmits a través de les noves tecnologies”.


Pla de Modernització i Millora de l'Administració Perifèrica de l'Estat

El desenvolupament del Pla, elaborat per un grup de treball integrat pels delegats del Govern a Catalunya, Andalusia, València i La Rioja i coordinat pel delegat del Govern a Aragó, s'està desenvolupant ja i s'estendrà al llarg de cinc anys en els tres eixos d'actuació abans esmentats.
 

  • Eix 1º: Impuls de la transformació  Digital

Per facilitar als ciutadans un fàcil accés als diferents serveis i tràmits, avançant cap a una Administració eficaç en la seva activitat i totalment adaptada a la realitat tecnològica. Una Administració que permeti al ciutadà comunicar-se amb ella els 365 dies de l'any, des de qualsevol lloc, per diferents canals, amb la possibilitat que tots els usuaris puguin tramitar per via electrònica totes les sol·licituds i tràmits.

En 2017, en les Oficines d'Informació i Atenció al Ciutadà s'han emès 40.498 certificats digitals, un 86% més que en 2016. També s'han tramitat 24.563 certificats d'identificació digital @Clau, un salt qualitatiu del 114,24% en comparació de 2016.

Avui, tres de les dotze taxes que gestionen les delegacions del Govern, dues taxes d'estrangeria i una de vacunació internacional, poden pagar-se amb targeta. En 2017 s'han realitzat 82.120 pagaments per aquesta via i l'objectiu és possibilitar en 2019 el pagament automàtic amb targeta per a totes les taxes.
 

  • Eix 2º: Modernització de la Imatge de l'Administració Perifèrica

Actuació iniciada ja a Barcelona o Alacant, amb l'actualització de la imatge de les oficines d'atenció al ciutadà i amb la millora de la seva accessibilitat. Es treballa en un model d'oficina oberta, accessible i atractiva perquè l'Administració General de l'Estat als diferents territoris sigui percebuda com a actual, moderna, propera i que respon de forma immediata als ciutadans.

Així mateix, s'han aprovat 41 cartes de serveis de les 59 existents, com un bon instrument per informar als ciutadans. L'última publicada és la de Guipúscoa i la previsió és que en 2018 s'aconsegueixi el 100% de cartes actualitzades conforme al model únic.

Les web de les delegacions també es modernitzaran i inclouran els models de sol·licituds i enllaços electrònics. Quant a xarxes socials, totes les delegacions disposen ja d'un canal de twitter institucional.

També es persegueix l'accés pels ciutadans al patrimoni històric-artístic, amb jornades de portes obertes. Les subdelegacions del Govern a Bilbao, Tarragona o Barcelona són un exemple del que es pot fer en aquest terreny.
 

  • Eix 3º: Racionalització dels recursos humans i materials

Al costat de la formació, el Pla de Modernització va a millorar les plantilles, incrementant en un 4% els efectius fins a aconseguir 6.500 llocs de treball en 2022. En els primers mesos d'aquest any ja s'han cobert 535 places, que reforcen les actuals plantilles als territoris, per millorar l'atenció al públic i la resolució de tràmits.


Dades de l'Administració Perifèrica de l'Estat

L'Administració Perifèrica de l'Estat, amb 260 milions d'euros de pressupost està integrada per 6.334 empleats públics que treballen en 19 Delegacions del Govern, 44 Subdelegacions i 7 Adreces Insulars.

Compta amb 295 immobles, 52 oficines d'estrangeria i les competències d'inspecció de la sanitat exterior, sanitat animal, vegetal i farmàcia, a més de les unitats de violència contra la dona.