Les Delegacions i Subdelegacions del Govern han cobert en els últims tres mesos 535 llocs de treball per continuar prestant el millor servei als ciutadans

04/04/2018

13 llocs de treball reforçaran les oficines d'atenció al públic d'Illes Balears


Les Delegacions del Govern, Subdelegacions del Govern i Adreces Insulars han cobert des de desembre passat un total de 535 llocs de treball, per continuar prestant el millor servei públic als ciutadans. Un total de 13 funcionaris de l'Estat reforçaran les oficines d'atenció al públic d'Illes Balears.

Els 535 llocs s'han cobert amb empleats públics procedents de diferents organismes públics de l'Administració General de l'Estat, mitjançant concursos de trasllats, amb l'objectiu de reforçar les actuals plantilles als territoris, la qual cosa permetrà seguir prestant els mateixos serveis públics i amb la mateixa qualitat, que ja és alta, segons l'última enquesta La Veu dels Ciutadans 2017, obtenint la qualificació de 4,21 punts de mitjana sobre 5 en les 9.767 enquestes realitzades a ciutadans que han acudit a les oficines territorials a realitzar tràmits.

Dels 671 llocs convocats s'han adjudicat 535. Altres 136 places han quedat de moment sense cobrir, principalment, per falta de candidats que reunissin els requisits exigits en la convocatòria.


Objectiu: prestar el millor servei públic des de l'Administració al territori

Els 535 empleats públics s'incorporen a les plantilles de les Delegacions, Subdelegacions del Govern i Adreces Insulars, especialment en ciutats com Madrid (59 llocs) o Barcelona (41 llocs), on el volum de treball requereix un major nombre d'empleats públics.

En general, els 535 llocs de treball coberts tenen com a objectiu reforçar l'atenció al públic i la resolució de tràmits en matèries com a sanitat exterior, farmàcia, agricultura, pesca, estrangeria, procediment sancionador, drets ciutadans i seguretat ciutadana, autoritzacions administratives i informació al ciutadà.