El Govern d'Espanya ha aprovat ajudes per valor de 5,3 milions d'euros per Illes Balears pels danys ocasionats pels temporals de l'hivern de 2017

Salom, en la roda de premsa sobre les ajudes

26/02/2018

Les subvencions procedeixen dels Ministeris d'Agricultura i Pesca, Interior i Presidència per obres amb caràcter d'urgència, en infraestructures, en el litoral i compensacions agràries / El Govern “ha complert amb el compromís de sufragar unes ajudes que han permès millorar les infraestructures danyades i compensar als ajuntaments o particulars afectats”


La delegada del Govern en Illes Balears, Maria Salom, ha presentat avui el balanç de les diferents línies d'ajudes d'emergències, agrícoles, infraestructures i litoral pels danys ocasionats pels temporals de l'hivern de 2017 a Balears, que s'han vingut tramitant en l'últim any i que han anat rebent els afectats des de diferents Ministeris (Interior, Presidència i Agricultura i Pesca) i directament a través d'aquesta Delegació. Unes ajudes que són a punt de tancar-se i que ascendeixen a 5,3  milions d'euros.

Després dels temporals de neu, pluja i vent que van afectar a tota Espanya al desembre de 2016, gener i febrer de 2017, el Govern de Mariano Rajoy va anunciar diverses línies d'ajudes per als afectats. Paral·lelament, “des de la Delegació ens dirigim per carta als Consells Insulars recordant que tots els ajuntaments afectats podien anar presentant la notificació de danys per accedir a les subvencions”, ha recordat Salom.

El Consell de Ministres va aprovar el 27 de gener de 2017 el Reial decret-Llei 2/2017 en el qual s'adoptaven mesures urgents per pal·liar els danys causats pels citats temporals. Totes les ajudes estaven previstes per pal·liar danys personals, en habitatge i estris, en establiments industrials, mercantils, agraris, marítim-pesquers, turístics….

La delegada ha recordat que “després de molts mesos de treball, de llargs i complicats tràmits en coordinació i contacte directe amb les entitats locals afectades, estem a la recta final de la concessió d'aquestes ajudes a tots aquells que, havent presentat la documentació pertinent, tenen dret a ser indemnitzats o rebre les aportacions necessàries després dels desperfectes soferts”.

Les ajudes concedides des de diferents ministeris són:

1. El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient (MAPAMA) va aprovar una inversió de 4,2 milions d'euros per pal·liar danys i desperfectes en la costa, a la zona pública marítim-terrestre. Destaquen:

  • 480.000 euros per a danys ocasionis al gener de 2017, com per exemple en Cala Estellencs, la platja de Talamanca a Eivissa o diferents passarel·les i sistemes dunares a diverses platges o costes.
  • 3,8 milions per a danys ocasionats al febrer de 2017; reparació de passejos, escales o espigons, reconstrucció de passarel·les i neteja de residus en punts de Mallorca i Eivissa (1,5 milions) i  els penya-segats de Sa Penya i Dalt Vila a Eivissa (2,3 milions).

Aquests 4,2 milions d'euros formen part del Pla Litoral 2017 del MAPAMA, destinat a obres de reparació per temporals, i s'han vingut  gestionant a través de la Demarcació de Costes al llarg del passat any.

2. Posteriorment, el passat mes de setembre el Govern d'Espanya aprovava 208.337 euros d'ajudes per a Entitats Locals de Balears  concedides per a obres efectuades amb caràcter d'urgència, a través del Ministeri de l'Interior, per a actuacions efectuades amb caràcter d'urgència per diversos ajuntaments de les Illes com Sa Pobla, Mancor de la Vall, Felanitx, Fornalutx i Sant Lluís, entre uns altres, a més de diferents projectes de carreteres del Consell Insular de Mallorca.

3. La línia d'ajudes més complicades, convocades a l'abril de 2017 i que donaven un termini de 3 mesos per aportar documentació, són les que afecten a explotacions agràries i que s'estan resolent en aquests moments després de l'esmena o comprovació de la documentació presentada per alguns dels sol·licitants.

El muntant total d'aquestes ajudes ascendeix a 24.000 euros per a agricultors que el seu segur agrari no ha cobert totalment els desperfectes. Les  explotacions han d'estar assegurades (segur que ja cobreix al 70% l'Estat) i a través d'aquest reben les compensacions corresponents.

Dins d'aquestes, han estat denegades un bon nombre de peticions en tractar-se de particulars, no agricultors, que disposen de terres però no estan dedicades a explotacions agràries.

4. Finalment, després de les ajudes a el  litoral, a les obres amb caràcter d'urgència i les agràries, faltaven les ajudes per a projectes d'infraestructura i xarxa viària presentats per  diferents EELL, el desenvolupament normatiu de les quals va quedar reflectit en la Resolució de 16 de novembre de 2017 de la Secretaria d'Estat per a les Administracions Territorials, que forma part del Reial decret-Llei 2/2017 de 27 de gener de l'any passat.

En aquests moments, amb la pràctica totalitat d'expedients ja instruïts, aquesta última línia d'ajudes ascendeix a 1.834.231 euros, destinades als ajuntaments d'Algaida, Bunyola, Campos, Costitx, Fornalutx, Sa Pobla, Porreres, Sóller, Alaior, Sant Lluís i el propi Consell Insular de Mallorca. Destaquen:

  • 1.178.416 euros per a la reconstrucció de murs en diferents carreteres de Mallorca i despreniments en el Coll de Sóller.
  • 192.000 euros de reparació de camins rurals i infraestructures de Porreres.
  • 140.000 euros en reparació de la xarxa viària de Felanitx.
  • 113.000 en la reparació i condicionament camins d'Alaior.
  • 35.000 euros en diferents obres i reconstruccions a Sant Lluís.

Aquesta quantitat podria encara incrementar-se quan s'acabin de resoldre els últims expedients que estan pendents d'esmena per part dels propis ajuntaments.

Com a estable el Reial decret-Llei 2/2017, les quantitats aprovades en aquesta última línia d'ajudes destinades a infraestructures i xarxa viària seran finançades fins a un 50% per fons del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, segons estableix la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local. El 50% restant podrà ser assumit per part de les entitats locals o supramunicipals.

En els propers dies el Ministeri farà lliurament d'aquest 50% (917.115 euros fins al moment) al Consell de Mallorca i al Consell de Menorca perquè, al seu torn, facin arribar les ajudes a les entitats locals sol·licitants.


Compromís de el Govern d'Espanya

“M'agradaria posar en relleu l'esforç que ha dut a terme el Govern d'Espanya, complint amb el seu compromís d'ajudar als afectats pels temporals i recolzant una vegada més a Balears quan els seus ciutadans es veuen afectats per diferents emergències, en aquest cas causades per inclemències del temps”, ha destacat Salom. “Les ajudes han permès millorar les infraestructures danyades i compensar als ajuntaments o particulars que al seu moment van haver d'avançar els pagaments”.

Finalment, la delegada del Govern ha volgut “agrair públicament l'enorme esforç realitzat pels responsables d'aquesta Delegació que, juntament amb els tècnics dels ministeris, han dedicat moltes hores en continu contacte amb els tècnics municipals perquè aquestes ajudes acabin arribant als ajuntaments i particulars afectats”.