Quatre agents de la Policia Nacional cobreixen la protecció de les víctimes de violència de gènere a Eivissa

06/02/2018

Els agents han estat reconeguts en diverses ocasions pel seu bon treball i per la seva qualitat humana


Quatre agents de la Policia Nacional de la UFAM (Unitat de Família i Dona) cobreixen diàriament la protecció de les víctimes de violència de gènere a Eivissa, sent reconeguts en diverses ocasions per part de les dones a les quals donen la seva protecció, per la seva qualitat humana i pel seu treball.

En l'actualitat Eivissa té 103 casos actius de dones per violència de gènere, dels quals un és un risc extrem, havent-se establert un servei de protecció les 24 hores del dia, a més d'altres mesures. Aquest servei explica a més del seu policia 'protector', amb el suport de policies del grup de Seguretat Ciutadana.

Al risc extrem, se sumen 9 dones amb una valoració de risc mitjà, 47 de risc baix i 46 amb risc no benvolgut, donant-se en cadascun dels casos la protecció adequada.

La UFAM d'Eivissa explica en l'actualitat amb 11 agents, un cap de grup de l'escala executiva, una sotsinspectora i 9 policies -tres destinats a la protecció en comptes dels quatre que correspondrien, atès que la cambra es troba alliberat sindicalment- als quals cal sumar la propera incorporació en aquest mes de febrer d'un oficial que realitzarà també labors de protecció.