CERTIFICADO DE EMIGRANTE RETORNADO

CERTIFICAT D'EMIGRANT RETORNAT

Per sol·licitar-ho haurà de presentar-se el Formulari de sol·licitud emplenat i signat juntament amb la documentació original indicada al seu darrera, per acreditar els següents extrems:

*la identitat

*la nacionalitat espanyola durant la realització del treball a l'estranger

*la data de l'última sortida d'Espanya

*les dades de la tornada a Espanya

*el treball realitzat a l'estranger

*la residència en una localitat de la província de Barcelona.

Important: Als espanyols que retornin dels països membres de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa o d'Austràlia, havent ostentat en aquest últim cas residència permanent en aquest país, no se'ls requerirà el certificat d'emigrant retornat per accedir a la prestació per desocupació ja que, si escau, acreditaran el treball realitzat a l'estranger directament davant el SEPE.

Llocs de presentació: personalment en:

  • Registre General de la Delegació del Govern a Catalunya (C / Bergara, 12)

            Horari: De dilluns a divendres de 9 a 17’30 hores.

            Horari d'estiu: (de 16 de juny a 15 de setembre) de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

  • Registre Auxiliar nº 1 de la Subdelegació del Govern a Barcelona (C/ Mallorca, 278)

             Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.