DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS

En el Servei de Gestió Econòmica es tramita la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per taxes corresponents a la Delegació del Govern a Catalunya.

001 “Drets d'Examen”
053 “Prestació de serveis i activitats en matèria de seguretat privada”
054 “Serveis prestats per òrgans de l'anterior Ministeri d'Indústria i Energia”
055 "Fitosanitària”
056 “Reconeixements, autoritzacions i concursos”
057 “Serveis sanitaris”
058 “Vacunació de viatgers internacionals”
059 “Expedició de títols i diplomes acadèmics, docents i professionals”
060 “Controls de sanitat exterior realitzats a carns i productes d'origen animal de països no comunitaris”
061 “Prestació de serveis i actuacions per l'administració en matèria d'ordenació dels transports terrestres per carretera”

[ MODEL DE SOL·LICITUD ]

 

 

NOTA: Les sol·licituds de devolució d'ingressos indeguts per les següents taxes ha de realitzar-se directament en l'Oficina d'Extranjeria


052 Tramitació d'autoritzacions de residència i una altra documentació a ciutadans estrangers i
062 Tramitació d'autoritzacions de treball a ciutadans estrangers les gestiona l'Oficina d'Estrangeria.