PIROTÈCNIA I EXPLOSIUS

Serveis del Àrea d'Indústria

 

  • Informació sobre programes d'ajuda del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme a empreses i entitats.
  • Visita de comprovació d'ajudes i subvencions atorgades pel Ministeri
  • Informes i visites d'inspecció anuals i extraordinàries, en matèria de:

Gasoductes i oliosos de la xarxa nacional de transport i autorització d'obres en zones de servitud dels mateixos.

Centres de Producció d'energia elèctrica i línies elèctriques de la xarxa nacional de transport.

Explosius: ús habitual, ús eventual, emmagatzematge, control de les comandes d'explosius, voladures especials

Comanda de subministrament per a la utilització d'explosius

Pirotècnia: establiments de venda, tallers, dipòsits, fabricació, espectacles…

Model de sol·licitud d'ús d'artificis pirotècnics en Correfocs i manifestacions festives

  • Armeries i camps de tir.
  • Realització d'exàmens i expedició de :

Certificats d'aptitud per al maneig i manipulació d'explosius (cartilla d'artillero).
Acreditació de Responsables de Grups de Consumidors reconeguts com a Experts (Festes tradicionals).

  • Expedició de:

Carnets d'aprenent i de disparador d'espectacles pirotècnics.
Carnet d'expert per a la utilització d'articles pirotècnics “T2”.
Carnet d'expert per a la utilització d'articles pirotècnics “P2”.