El Govern destina més de 20,8 milions d'euros a Catalunya per a millorar la gestió de residus

El Govern destina més de 20,8 milions d'euros a Catalunya per a millorar la gestió de residus

07/06/2022

  • El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aporta per a Catalunya més de 20,6 milions, mentre que uns altres més de 188.200 euros corresponen al pressupost del MITECO
  • Les comunitats autònomes s'han declarat conformes amb el repartiment acordat en la comissió de coordinació en matèria de Residus i en la comissió sectorial de Medi ambient
  • Podran beneficiar-se de les ajudes les administracions amb competències en gestió de residus, les empreses i altres entitats amb activitat en la matèria
  • Els nous fons, que complementen els ja transferits en 2021, permetran implantar noves recollides separades i construir i millorar instal·lacions de tractament de preparació per a la reutilització i de reciclat

7 de juny de 2022.- El Consell de Ministres, a petició del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), ha destinat 20.842.528,97 euros a Catalunya per millorar la gestió dels residus municipals i facilitar el compliment dels objectius europeus de gestió aplicables a aquests residus i als envasos i residus d'envasos, fonamentalment.

La Component 12 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) aporta la majoria dels fons, 20.654.286,45 euros, mentre que els restants 188.242,52 euros corresponen als pressupostos del MITECO: 100.396,01 euros amb càrrec al Pla d'Impuls al Medi ambient d'Economia Circular i 87.846,51 euros amb càrrec al Programa de Millora de Gestió de Residus Municipals.

Per a totes les comunitats i ciutats autònomes, el total destinat és de 176,5 milions: 175 milions del Pla de Recuperació, més 1,5 milions del MITECO: 800.000 euros del Pla d'Impuls al Medi ambient d'Economia Circular i 700.000 euros del Programa de Millora de Gestió de Residus Municipals.

Les bases reguladores acordades avui pel Govern per a l'any 2022 amb prou feines inclouen canvis en relació amb les bases reguladores corresponents al passat exercici de 2021, a fi de facilitar la seva tramitació als governs regionals, de manera que només hagin de publicar una nova convocatòria si així ho estimen oportú.

Les bases i el repartiment han estat acordats en la comissió de coordinació en matèria de Residus i en la comissió sectorial de Medi ambient del passat 17 de maig. Els fons aprovats avui pel Consell de Ministres seran transferits després de la propera Conferència Sectorial de Medi ambient.

Línies d'actuació i repartiment equitatiu

Igual que en l'exercici de 2021, els fons hauran de destinar-se a finançar les següents línies d'actuació:

-           Línia 1. Implantació de noves recollides separades, especialment *biorresiduos, i millora de les existents.

-           Línea 2. Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente.

-           Línea 3. Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente.

-           Línia 4. Inversions relatives a instal·lacions de recollida (com a punts nets), *triaje i classificació (envasos, paper, etc.), i millora de les plantes de tractament mecànic-biològic existents.

En tots els casos podran beneficiar-se de les ajudes les comunitats i ciutats autònomes que realitzin la gestió de residus de titularitat autonòmica amb mitjans propis, així com els municipis i altres entitats locals que tinguin assumides les competències. En el cas de la Línia 1 també podran optar les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions universitats…) que gestionin residus comercials no perillosos o domèstics. Els gestors de residus podran optar a les línies 2, 3 i 4.

Els criteris per a la distribució territorial dels fons impliquen un repartiment equitatiu, ja que es tenen en compte el volum de residus generats a cada territori, la seva situació respecte al compliment dels objectius comunitaris i la seva densitat de població. D'aquesta manera es tenen en compte particularitats com la presència turística i la dispersió dels habitants, atorgant més suport on hi ha més necessitats d'inversió.