El Govern destina més de 52 milions d'euros a Catalunya per a la formació digital del professorat i el suport a l'alumnat amb necessitats

El Govern destina més de 52 milions d'euros a Catalunya per a la formació digital del professorat i el suport a l'alumnat amb necessitats

05/04/2022

  • D'aquests fons, més de 45,7 milions d'euros aniran destinats a la millora de la competència digital educativa i més de 6,3 milions d'euros es destinaran a la creació d'Unitats d'Acompanyament i Orientació de l'alumnat vulnerable
  • Aquests fons suposen una inversió total de més de 323 milions d'euros en tota Espanya i formen part dels components 19 i 21 del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per a l'any 2022

5 d'abril de 2022 .- El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta del Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP), la distribució de 52.030.474 euros a Catalunya per a la formació digital del professorat i el suport a l'alumnat amb necessitats, en el marc dels components 19 i 21 del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). La digitalització i l'impuls a l'equitat són, al costat de la modernització de la Formació Professional, les prioritats del mecanisme europeu en matèria educativa.

D'aquests fons, 45.716.699 euros aniran destinats a la millora de la competència digital educativa i 6.313.775 euros es destinaran al suport als alumnes vulnerables en l'àmbit territorial de Catalunya. Aquesta distribució de fons suposa una inversió total de més de 323 milions d'euros en tota Espanya: 284.741.600 euros per a la competència digital educativa i de 38.521.000 euros per al suport a l'alumnat vulnerable.

Millora de les competències digitals del professorat

El Programa de Cooperació Territorial de Millora de la Competència Digital Educativa s'emmarca dins del Pla de Digitalització i Competències Digitals del Sistema Educatiu del Ministeri per al període 2021-2024, que el seu objectiu és millorar les competències digitals en l'àmbit educatiu, tant pel que fa a la dotació en mitjans tecnològics com a la integració eficaç de la tecnologia en els processos d'ensenyament.

Les seves actuacions inclouen l'impuls de la competència digital als centres educatius amb el desenvolupament del Pla Digital del Centre en tots ells; així com la formació en competència digital dels docents, a través de diferents cursos per a professorat i el desenvolupament d'instruments d'avaluació d'aquesta competència.

En concret, es calcula que els 284.741.600 euros aprovats aquest dimarts permetran la formació digital d'uns 567.744 professors en tota Espanya. Aquests se sumen als quals ja han estat formats l'any passat i s'espera així haver format a un total de 750.000 docents. També permetran finançar la preparació de l'estratègia digital d'uns 22.018 centres, sobre un total d'uns 28.000.

L'objectiu és que els professors posseeixin una alta qualificació digital i que els centres disposin de la preparació necessària perquè els alumnes i alumnes puguin extreure el màxim potencial de la digitalització en el sistema educatiu.

La distribución de la inversión por comunidades autónomas se realiza en base al número de profesores y profesoras, el número de centros de enseñanzas no universitarias y la dispersión de la población e insularidad.

Aquests fons se sumen als gairebé 12 milions d'euros transferits a les comunitats autònomes en 2021 per a la millora de la competència digital, així com als gairebé 150 milions distribuïts per a la dotació de dispositius portàtils i connectivitat per a alumnes en bretxa digital, els 821 milions per a les aules digitals interactives i els gairebé 19 milions per a la capacitació tècnica del professorat dels centres amb Aules Digitals Interactives.

En total, inclosa la inversió a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, el finançament destinat a millorar la competència digital del sistema educatiu en els últims 16 mesos aconsegueix gairebé els 1.300 milions d'euros.

Orientació i suport a l'alumnat vulnerable

A més d'aquesta partida per a digitalització, el Consell de Ministres ha aprovat el repartiment de 38.521.000 euros per a la creació, en tota Espanya, d'unes 804 Unitats d'Acompanyament i Orientació personal i familiar de l'alumnat especialment vulnerable, amb la finalitat de prevenir el fracàs escolar, l'abandó primerenc i de promoure trajectòries d'èxit escolar.

Aquestes unitats pedagògiques estan dirigides a l'alumnat amb dificultats educatives escolaritzats en centres sostinguts amb fons públics. L'objectiu és facilitar-los el suport educatiu i acompanyar-los en la seva trajectòria educativa. Consisteix en la realització del seguiment individualitzat d'aquests alumnes i del seu entorn, en particular el familiar.

En aquest cas, els criteris de distribució per comunitats autònomes inclouen el nivell d'estudis de la població de 25 a 64 anys, la taxa d'abandó primerenc de l'educació i la formació, la dispersió de la població i l'alumnat matriculat en educació bàsica i en Batxillerat.

Amb aquests dos programes, el MEFP segueix avançant en la millora del sistema educatiu, a través de la inversió de la millora en competència digital educativa i la millora amb equitat del sistema educatiu. Aquestes dues polítiques són, al costat de l'impuls de la Formació Professional, els principals eixos de les inversions en educació del MRR.