Jornada informativa de la Delegació dirigida a entitats que atenen a persones estrangeres

14/03/2019


Organitzada per l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, ha reunit a 11 associacions que treballen amb col·lectius en situació de vulnerabilitat. S'ha tractat sobre el nou procediment per sol·licitar cita prèvia per als tràmits presencials i les modalitats d'estada relacionades amb estudis.La Delegació del Govern a Catalunya, a través de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, ha celebrat aquest dijous una jornada informativa dirigida a les entitats que treballen amb persones estrangeres i en situació de vulnerabilitat, destinada a explicar el nou procediment per sol·licitar cita prèvia, així com les novetats en la normativa sobre estades associades a l'estudi.

Com a ponents, han participat la directora de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona, Elena Nieto; el cap de servei, David Asunción, i la cap de secció, Elena Santamaría. A la convocatòria han assistit 11 representants d'entitats relacionades amb persones immigrants que, després de les explicacions, han tingut oportunitat de traslladar les seves inquietuds en relació amb la regulació de la situació administrativa de les persones estrangeres.

El tema que ha suscitat major interès ha estat el nou procediment per sol·licitar cita prèvia mitjançant certificat electrònic per a aquells tràmits presencials, que es realitza en col·laboració amb el registre general de Barcelona. Aquest procediment, en marxa des del passat mes d'octubre, permet identificar fidedignament al sol·licitant, ja sigui l'interessat o un presentante, per la qual cosa s'evita el frau derivat de l'adquisició massiva de cites amb finalitats lucratives.

Fins al moment, s'han rebut per aquesta via un total de 17.000 sol·licituds, que es contesten en el termini de 48 hores des que el sol·licitant rep el justificant de recepció i que s'atenen.

La sol·licitud de cita prèvia ha d'anar acompanyada de diversos documents i els responsables de l'Oficina d'Estrangeria han insistit en la necessitat que aquests es presentin en la forma prevista per evitar que la cita sigui rebutjada. Al moment en què es confirma, el sol·licitant rep resposta per SMS i/o correu electrònic i un localitzador per poder anul·lar-la, arribat el cas.

La segona part de la jornada informativa ha estat dirigida a explicar els detalls de les noves modalitats d'estada associades a l'estudi, introduïdes pel Reial decret Llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de diverses directives, que modifiquen, entre unes altres,  la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

Aquestes noves modalitats són la residència a l'estudiant per a la cerca d'ocupació o per emprendre un projecte empresarial, així com l'autorització de residència per a pràctiques. En aquest sentit, cal tenir en compte que Catalunya és un reclam per als estudiants estrangers que trien Espanya per formar-se. En els últims quatre anys, el nombre d'estudiants estrangers que s'han situat en aquest territori, s'ha incrementat un 45% fins a aconseguir la xifra actual de 16.031 persones. Si tenim en compte que en el conjunt de l'Estat, el total d'estudiants estrangers ascendeix a 53.070, Catalunya ha estat l'opció triada pel 30%.

La jornada informativa d'aquest dijous se sumeixi a la celebrada dimarts passat, dia 12, de forma conjunta amb la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa Incorpora de la Fundació La Caixa, dirigit a la integració de joves en situació de vulnerabilitat majoritàriament immigrants, quan deixen d'estar tutelats per l'Administració autonòmica.

Ambdues iniciatives, responen a la voluntat de la Delegació del Govern de col·laborar amb els col·lectius als quals presta servei, mitjançant l'intercanvi d'informació amb la finalitat de millorar els procediments administratius i, en definitiva, l'atenció als ciutadans.