La Delegació del Govern i AENA acorden el trasllat de les oficines del PIF de l’Aeroport

La Delegació del Govern i AENA acorden el trasllat de les oficines del PIF de l’Aeroport

16/10/2013

La Delegada del Govern a Catalunya, Llanos de Luna, i la directora de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, Sonia Corrochano, han signat avui l'acta de posada a disposició dels Serveis d'Inspecció Fronterera de les noves instal·lacions destinades a usos administratius a l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

Amb aquest acte, AENA cedeix un espai de 161 metres quadrats que permetrà traslladar les oficines del PIF de l'Aeroport a un nou espai d'ús múltiple en el qual s'esmenaran les deficiències logístiques de l'anterior ubicació, sense costos addicionals per a la Delegació del Govern. El trasllat a les noves oficines es farà efectiu el proper 7 de novembre.

Aquesta millora en les instal·lacions de PIF de l'Aeroport s’afegeix al trasllat a les noves instal·lacions de la zona d'activitats logístiques ZAL-Prat del Port de Barcelona del PIF del Port, que es va produir el passat 9 de juliol de 2012.


Els PIF duen a terme el control sanitari en fronteres i el control i expedició de certificats de productes de caràcter animal i vegetal, tant a nivell d'importació com d'exportació, a través de l'Aeroport de Barcelona, de productes de tercers països o països extracomunitaris, complint amb la normativa comunitària en aquesta matèria.

A l'acte de signatura de l'acta de posada a disposició han assistit, al costat de la Delegada del Govern i la Directora de l'Aeroport, el Secretari General de la Delegació del Govern a Catalunya, Simón Pérez, la Directora del PIF de l'Aeroport de Barcelona, Beatriz Cruz, i la Cap de la Divisió Comercial de l'Aeroport, M. Isabel Pardo.

Nota de premsa