Escassa incidència de la vaga general a la funció pública de l'Administració de l'Estat a Catalunya

14/11/2012

La incidència de la vaga general a la Funció Pública de l'Administració General de l'Estat a Catalunya ha estat d'un 30,62 per cent per al conjunt de la funció pública estatal a aquesta comunitat. El 69,38 per cent del personal s'ha incorporat avui amb total normalitat als seus llocs de treball.

 

L'aturada ha tingut escassa incidència entre el personal laboral del sector públic de l'Administració de l'Estat a Catalunya. Un 75,69 per cent del personal laboral ha assistit al seu lloc de treball, enfront del 24,31 per cent que ha secundat la vaga. Pel que fa als funcionaris, el 68,38 per cent s'ha incorporat als seus llocs de treball, mentre que el 31,62 per cent ha seguit l'aturada. A les províncies de Girona i Lleida cal ressaltar que el seguiment de la vaga ha estat inferior al 20% per al conjunt de funcionaris i personal laboral. En el total de Catalunya, el seguiment de la vaga al conjunt de la funció pública ha estat inferior al 25 per cent.

 

Pel que fa al funcionament de l'aeroport del Prat, el grau de seguiment de la vaga ha estat d'un 27 per cent. Els serveis mínims pactats s'estan complint al cent per cent i no s'han produït incidents.

 

Al Port de Barcelona el nivell d'incidència és mitjà i cal destacar el compliment estricte dels serveis mínims pactats.

 

Respecte al consum energètic, la Delegació del Govern a Catalunya ha constatat un descens del 14,8 per cent en comparació amb el dimecres 7 de novembre. En l'anterior vaga general el descens del consum elèctric va ser del 19,7 per cent. També en aquest cas s'estan complint escrupolosament els serveis mínims.

 

És al sector industrial de l'automoció i al sector del metall on el grau de seguiment de la vaga és pràcticament total.

 

La Delegada del Govern a Catalunya, Llanos de Luna, ha destacat que en línies generals la jornada s'està desenvolupant amb normalitat i només s'han registrat alguns incidents aïllats. De Luna ha subratllat que el Govern d'Espanya està garantint els drets dels ciutadans que exerceixen el seu dret al treball i d'aquells que han decidit exercir el seu dret a la vaga.
 

Nota de premsa