El Govern autoritza el conveni per a la aplicació de les rebaixes de tarifes i peatges a la Generalitat de Catalunya

23/12/2010

En el marc del Reial Decret-Llei de 1999.


 Es transferirà a la Generalitat 21.040.000 d'euros, corresponents a 2009.

El Consell de Ministres ha autoritzat avui la subscripció del conveni de col laboració entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual es transferirà al Govern autonòmic 21.040.854,77 euros per l'aplicació de les rebaixes de tarifes i peatges corresponents a 2009.

Aquest conveni se subscriu en el marc del protocol que els ministeris de Foment i d'Economia i Hisenda, com a Administració General l'Estat, van signar el 27 de juliol de 1999 amb la Generalitat de Catalunya per l'aplicació de les mesures establertes en el Reial Decret-Llei 6 / 1999, de 16 d'abril, sobre rebaixes de tarifes de peatge.

En base a aquest protocol, l'Administració General de l'Estat celebra convenis de col.laboració anuals als efectes de fixar les actuacions i finançament necessàries per dur a terme la liquidació de la pèrdua d'ingressos, conseqüència de les rebaixes en les tarifes de peatge establertes per l'esmentat Reial Decret, a la Generalitat de Catalunya.