El Ministeri de Cultura finalitza la restauració del Castell d’Os de Balaguer

El Ministeri de Cultura finalitza la restauració del Castell d’Os de Balaguer

10/08/2010

El Ministeri de Cultura, a través de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE), ha finalitzat els treballs de restauració del Castell d'Os de Balaguer, a Lleida, que han comptat amb una inversió de 679.400euros.

La restauració s'ha centrat en la primera planta de l'edifici, la capella, la cripta subterrània i la façana sud del castell. Gràcies a un exhaustiu estudi arqueològic s'han descobert en la seva totalitat els elements arqueològics de l'interior i s'han recuperat l'alcova principal i els seus elements decoratius.

També s'ha realitzat un estudi de la torre andalusí que es troba a l'interior de la fortalesa i s'ha procedit a la reconstrucció de cobertes, forjats i altres elements estructurals. A l'exterior del Castell, l'IPCE ha treballat en el revestiment i col•locació de fusteries de les façanes, així com en la rehabilitació del perímetre de les muralles i la consolidació dels seus elements inestables.

Els treballs que l'IPCE ha dut a terme a Os de Balaguer entre 2009 i 2010 inclouen la instal·lació de mesures de protecció i accés en tot l'espai exterior, amb l'objectiu de que en el futur els espais intervinguts puguin visitar-se i s'incloguin en un parc arqueològic del castell.