Foment sotmet a informació pública l'Estudi Informatiu del tancament de l'Autovia B-40, entre Terrassa i Granollers

30/07/2010

El pressupost de l'alternativa seleccionada és de 387 milions d'euros.

Els 34,7 km de longitud del tram es construiran 19 viaductes, 7 falsos túnels, 2 túnels naturals, 23 passos superiors i 35 inferiors, a més de 10 enllaços de connexió.

El Ministeri de Foment sotmet avui a informació pública, segons anuncia el BOE, l'Estudi Informatiu del tancament de l'autovia B-40 a Barcelona, en el seu tram Terrassa-Granollers. L'alternativa de traçat seleccionat compta amb un pressupost inicial de licitació de 387 milions d'euros.

El procés d'informació pública i audiència, que s'obre ara ho serà per un període mínim de 30 dies hàbils a partir de la publicació avui de l'anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat, i té per objecte que les persones, institucions i administracions interessades puguin formular al·legacions sobre el projecte.

Una vegada rebudes les al·legacions, aquestes s'analitzaran i es remetrà l'expedient al Ministeri de Medi ambient, Medi Rural i Marí perquè aquest formuli la preceptiva Declaració d'Impacte Ambiental, necessària per a l'aprovació definitiva de l'Estudi Informatiu.

L'objecte d'aquest estudi és completar l'autovia B-40 entre Terrassa i Granollers. Aquesta actuació dóna continuïtat, per tant, als tres trams de la B-40 entre Abrera i Terrasa: el tram Olesa de Montserrat-Viladecavalls amb les obres en execució, i els trams Abrera-Olesa de Montserrat i Viladecavalls-Terrassa que van ser llocs en servei el passat 29 de juny de 2010.

L'autovia B-40 permetrà canalitzar el trànsit de llarg recorregut entre Abrera i Granollers alleujant la congestió de trànsit que ve patint l'eix AP-7 / B-30 entre Papiol i Mollet. A més aquesta actuació millorarà considerablement l'accessibilitat i la intercomunicació entre els municipis del Vallès.

L'alternativa proposta és la denominada 13 en l'estudi la longitud total de la qual és de 34,7 km. La velocitat de projecte d'aquesta alternativa és de 100km/h. El radi mínim utilitzat en el seu traçat ha estat de 700m i la pendent màxima del 5%.

S'han disposat 19 viaductes (3.520m), 7 falsos túnels (2.087m), 2 túnels naturals (772m), 23 passos superiors i 35 passos inferiors.

Les connexions en aquesta autovia es realitzaran mitjançant els deu enllaços previstos.