El MARM destina més de 9,4 milions d'euros a la rehabilitació del tram de litoral entre el Carrer del Mar i el Port Esportiu, del passeig marítim de Badalona (Barcelona)

Vista aèria del Passeig Marítim de Badalona

29/07/2010

En el marc de la seva política de rehabilitació i millora del litoral


El projecte sorgeix de la necessitat de millorar urbanísticament el front marítim de la ciutat i aconseguir vertebrar el passeig amb la resta de la xarxa viària municipal

El Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí, a través de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, ha adjudicat les obres de rehabilitació i millora del tram del passeig marítim de Badalona, Carrer del Mar – Port Esportiu, província de Barcelona. L'import previst de les obres és d'9.483.156euros. L'empresa adjudicatària ha resultat ser Construcciones y Estudios, S.A. (CYES).

El projecte de construcció del passeig marítim de Badalona sorgeix de la necessitat de millorar urbanísticament el front marítim de la ciutat. S'estén al llarg d'un tram de 1.200 metres situat entre l'extrem sud de la Rambla de Mar i el moll d'abric de la Marina de Badalona. L'amplada del passeig és variable, en funció de la morfologia i les necessitats urbanes, amb un mínim de 5,20 metres en la zona adjacent a les instal·lacions esportives de la Rambla del Mar.

El passeig comprèn dues tipologies de paviment, una de formigó en la zona interior proper a l'àmbit urbà, i una altra franja de paviment de fusta al costat de la platja. L'extrem sud del passeig es transformarà en una gran plaça d'accés al primer i segons nivells de les noves instal·lacions de la Marina de Badalona.

Així mateix, es tenen en compte la construcció de diferents passarel·les d'accés a la platja des del passeig distanciat adequadament i permetent total accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda.

També es condicionaran els passos inferiors d'accés al passeig des del nucli urbà de Badalona, permetent donar més seguretat als usuaris de la platja i aconseguint vertebrar el passeig amb la resta d'a la xarxa viària municipal.

Dins les actuacions previstes es té en compte, també, el desviament d'un col·lector d'aigües pluvials que desaigua en el mar, cap a una ubicació situada al costat del dic del port, amb l’objecte de canalitzar les aigües i no afectar a l'estabilitat de la platja. Finalment, es dotarà a la platja dels equipaments i instal·lacions necessàries per a l'ús i gaudeixi de la mateixa per tots els ciutadans (dutxes i serveis, etc.).

Aquestes actuacions formen part de la política del Ministeri de Medi ambient, i Medi Rural i Marí, per recuperar i millorar el litoral espanyol respectant les característiques mediambientals i paisatgístiques de cada zona i facilitar l'ús i gaudeixi de la costa a tots els ciutadans.