El número de pensions a Catalunya es va situar en 340.511 al juliol

27/07/2010

La pensió mitjana d’aquesta comunitat és de 804,81 euros i de 780,25 a Espanya


La xifra total de pensions a Espanya s’eleva a 8.667.954

El número de pensions a Catalunya es va situar en 1.551.610 al juliol el que representa un increment de l’1,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) del Ministeri de Treball i Immigració.

La pensió mitjana a Catalunya és de 804,81 euros, amb un creixement del 3,4% en relació al mes de juliol de 2009.

Espanya

A Espanya, el número de pensions contributives de la Seguretat Social ha arribat a la xifra de 8.667.954 pensions, el que representa un creixement interanual de l’1,6%. Més de la meitat de les pensions són per jubilació, 5.144.279; 2.290.743 són per viduïtat; 935.803 per incapacita permanent; 269.408 per orfandat i 37.721 a favor de familiars.

La nòmina mensual de pensions contributives de la Seguretat Social va superar el passat 1 de juliol els 6.770 milions d’euros (6.770.959), un 5% més que al mateix mes de 2009, segons l’estadística feta pública avui pel Ministeri de Treball i Immigració.

La pensió mitjana de jubilació del Sistema de la Seguretat Social va arribar aquest mes a la quantia de 884,97 euros al mes, cosa que suposa un 3,5% de increment respecte al mateix mes del passat any. En quant a la pensió mitjana del Sistema, que compren les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars), es va situar en 780,25 euros al mes, cosa que suposa un augment interanual del 3,4 %.