La Directora General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar ha inaugurat la segona fase del projecte del passeig fluvial d’Amposta (Tarragona), en què el MARM ha invertit més d’1’1 milions d’euros

Imatge de la inauguració

12/07/2010

En el marc de la política del MARM de recuperar i regenerar el litoral


Aquestes actuacions han tingut la missió de donar continuïtat al passeig existent i enllaçar-lo amb el camí de Sirga finalitzat recentment, així com recuperar el paissatge i naturalitzar una zona molt deteriorada

La directora General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, Alicia Paz Antolín, ha inaugurat la segona fase de les obres del projecte del passeig fluvial d'Amposta (Tarragona), en què el MARM ha invertit 1.198.511 euros. El projecte ha tingut com a objecte principal la recuperació de la façana fluvial en un front de 377,17 metres.

El passeig s'adapta en el que és possible a la franja de servitud de trànsit amb una secció constant de passeig, tanca i carril bici. La secció té una amplada variable entre 6 i 4 metres, sustentada en un mur de formigó longitudinal i amb baranes en els punts de més gran diferència d'altura.

Les actuacions a Amposta ha tingut la doble missió de donar continuïtat al passeig ja existent, realitzat també pel ministeri l'any 2004, i enllaçar amb la restauració del camí de Sirga finalitzada recentment, així com recuperar el paisatge i naturalitzar una zona molt deteriorada.

S'inicia el passeig fluvial en el punt final executat en la fase anterior, continuant durant 108,68 metres paral·lels al riu fins a la intersecció amb un curs, creuant-se aquest mitjançant l'execució d'una passarel•la i continuant altres 268,49 metres fins a unir amb la via verda.

A més, s'han construït camins rampes a un costat i a l'altre per permetre l'accés des del camí inferior a la passarel·la. La il·luminació es realitza mitjançant fanals de 4,5 metres d'altura disposades cada 15 metres. S'han instal·lat bancs i papereres, així com diversos aparells per al manteniment esportiu com a circuit durant el passeig.

Finalment, ressenyar que s'han dipositat 7.996 tones d'escullera per a la protecció de la ribera. S'han construït 375 metres de carril bici i s'han creat 4.278 metres quadrats de praderies, per a ús i gaudi de tots els usuaris.

En el seu conjunt el projecte ha pretès dotar a l'actuació d'un passeig, rampes d'accés, carril bici, passarel·la de vianants, camí inferior, arbrat i mobiliari urbà. A partir de la secció constant de passeig s'han tingut en compte diverses àrees verdes de diferent amplada per respectar al màxim la vegetació actual. S'ha previst l'encarrilament del curs utilitzat per la comunitat de regants mitjançant l'execució d'un canal de maçoneria de 20 metres.

Aquest projecte s'emmarca en les actuacions que realitza el Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí per tal frenar els processos de degradació del bosc de ribera i que inclouen treballs que afavoreixen la recuperació i protecció dels marges del riu, tant en el que fa referència a la seva integritat física com per a garantir el lliure accés i el seu ús públic.